Grad Zadar oglasio je natječaj ta tri radna mjesta u Gradskoj upravi. Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka Grada Zadra Ivica Katić raspisao je natječaj za prijam višeg stručnog suradnika za turizam, za­štitu potrošača i civilnu zaštitu. Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Kandidati moraju biti magistri struke ili stručni specijalisti svog područja te imati najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Na web-stanici Grada objavit će se opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Za dva radna mjesta natječaj je raspisao v. d. pročelnika Upravnog odjela za EU fondove Ante Ćurković. Jedan zaposlenik bit će savjetnik za EU fondove, a drugi viši stručni suradnik za isto područje. Kandidat za višeg stručnog suradnika mora zadovoljavati uvjete slične onom u natječaju drugog odjela, uz napredno poznavanje engleskog jezika.

Budući savjetnik za EU fondove uz uvjet naprednog poznavanja engleskog jezika u pismu i govoru mora imati najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega jednu godinu na poslovima pripreme i provedbe projekata za EU fondove. Za kandidate koji ispune formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti, koja će uključiti i poznavanje engleskog jezika.

Prijave za sva mjesta podnose se u roku od osam dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, odnosno do 27. studenoga.