Park prirode Vransko jezero, u sklopu projekta "Revitalizacija i povezivanje atrakcija Parka prirode Vransko jezero", sudjeluje virtualno na WTM sajmu 8. i 9. studenog 2021. u Londonu u sklopu štanda Hrvatske turističke zajednice.

Sudjelovanjem Park prirode Vransko jezero predstavit će svoju ponudu na virtualnom štandu i pozicionirati vidljivost objavom promotivnih sadržaja na WTM web stranici.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Javna ustanova Park prirode Vransko jezero provodi navedeni projekt u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u okviru poziva „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode".