Na adresu naše redakcije stigao je prvi primjer participacije građana u odlučivanju, ali ne u Gradskom proračunu (što je iluzija gradske vlasti, op.a), već u stvaranju egzistencijalnih uvjeta življenja. I to u povijesnom središtu Zadra iz kojeg smo dobili prijedlog organizacije parkinga za stanare Poluotoka.

Uzimajući u obzir u kakvoj se nezavidnoj situaciji nalaze stanovnici Poluotoka zbog trenutne organizacije parkinga definitivno je potrebno kvalitetno i pravedno rješenje koje je u skladu sa praksom u ostalim hrvatskim gradovima i svijetu, piše naš Zadranin (podaci poznati redakciji).

Kao stanar Poluotoka koji živi s cijelom svojom obitelji na Poluotoku i koji je često imao potrebu za dva vozila kao i predstavnik stanara Braće Vranjana 9 smatram da poznajem tu problematiku i da mogu ponuditi kvalitetno i pravedno rješenje.

Nadam se da će Grad Zadar i Obala i lučice (OiL) prilikom nove organizacije parkinga na Poluotoku staviti interes građana na prvo mjesto što je i njihova obveza i dužnost, ističe naš sugrađanin uz svoj prijedlog za raspravu i odlučivanje u odnosu na prijedlog kojeg je iznio pročelnik Robertino Dujela.

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu imaju stanari s prebivalištem na Poluotoku.

• Prebivalište se dokazuje Osobnom iskaznicom ili uvjerenjem o prebivalištu izdanim od MUP-a i jedini su u pravovaljani dokumet kojim se dokazuje prebivalište i OiL nema zakonsko pravo dovoditi u pitanje službene Hrvatske isprave.

• Niti jedan drugi dokument ili ovjeru stanari ne trebaju predočiti da bi ostvarili gore navedeno pravo.

• Namjena stana tj. ako je registriran za iznajmljivanje u turizmu ne može utjecati na ostvarivanje prava na povlaštenu parkirnu kartu iz razloga što mnogi iznajmljivači pogotovo umirovljenici istovremeno žive u nekretnini od koje dio iznajmljuju. Prema tome nema osnove da se s obzirom na namjenu nekretnine stanarima sa prebivalištem na Poluotoku uskrati povlaštena parkirna karta.

• Hrvatski zakoni ne dovode u vezu i pitanje namjenu nekretnine i prebivalište i prema tome OiL nema zakonske osnove prema kojoj može uskratiti pravo na povlaštenu parkirnu kartu.


Jedno kućanstvo ima pravo na povlaštene parkirne karte za dva vozila.

• Ova odluka je u skladu s Prostornim planom koji propisuje 2 parkirna mjesta po stambenoj jedinici.

• Ograničavanje na jedno vozilo po kućanstvu je diskriminacija stanara Poluotoka u odnosu na građane ostalih dijelova grada koji koriste javna parkirna mjesta od koja su većinom besplatna i nitko ne uvjetuje broj vozila po kućanstvu.

• U prilog odluci za dva vozila treba uzeti u obzir da je u obitelji često dvoje supružnika ili članova obitelji zaposleno. U većini slučajeva rade na različitim lokacijama i imaju različito radno vrijeme tako da su takvim obiteljima dva vozila potreba a ne luksuz. Uskraćivanjem prava na povlaštene karte za dva vozila po kućanstvu stanare Poluotoka bi se dovelo u neravnopravan položaj u odnosu na ostale građane, uskratilo bi im se pravo na radnu mobilnost i otežao život na Poluotoku koji je ionako već kompliciraniji u odnosu na ostale kvartove.

Cijena povlaštene karte za prvo i drugo vozilo

01.10 - 30.04 = 50 Kn mjesečno po vozilu
01.05 - 30.09 = 100 Kn mjesečno po vozilu

Prilikom kupnje karte za period od 12 mjeseci korisnik ostvaruje pravo na popust od 20%

- Ovakav način naplate je pravičan jer u istom periodu poskupljuje parking za ostale građane grada Zadra i karta je jeftinija kada je manja opterećenost parkinga

- Ideja naplate za prvo vozilo 50 Kn a za drugo 100 Kn mjesečno je nepravedna i diskriminira unutar članova istog kućanstva i ostavlja dojam da je ovakav sustav naplate kažnjavanje stanovnika Poluotoka od strane Grada Zadra zato što imaju potrebu za dva vozila

- Gore navedene cijene u skladu su s ostalim hrvatskim gradovima.

Povlaštene karte bi vrijedile tokom cijele godine u svim zonama

- Uzimajući u obzir naplatu od 50 kn van sezone i 100 kn u sezoni nema osnove uskraćivanja prava na prvu zonu koje se istovremeno može ostvariti tokom zime.

-  Uobičajena praksa u ostalim hrvatskim gradovima npr. Zagreb kao i u svim zemljama EU i šire je da stanari centra gradova imaju pravo parkirati u svim zonama cijele godine bez obzira da li je grad koji ima turizam ili obratno i nema razloga zašto bi u Zadru bilo drukčije osim želje za većom zaradom od strane OiL koja bi trebala biti u službi građana a ne da razmišlja o profitu na štetu svojih građana a ti isti građani su vlasnici navedenog komunalnog društva.

- Limitiranje građana Poluotoka samo na drugu zonu i na 0 zonu stavlja stanare Poluotoka u jako težak položaj tokom ljetnih mjeseci. Pronalaženje parkinga je često dugotrajan I iscrpljujući proces tijekom sezone kada je velika potražnja za parkingom i s uskraćivanjem prava na prvu zonu stanare Poluotoka se kažnjava i šalje poruka od strane Grada Zadra da su nepoželjni na Poluotoku i da je profit Obala i Lučica ispred prava građana Poluotoka.


Sva vozila koja imaju povlaštenu parkirnu kartu dobila bi štampanu parkirnu kartu koja mora biti istaknuta na vjetrobranskom staklu (kao što je bilo donedavno).

- Parkirna karta bi serijski broj koji bi bio redni broj izdane karte u tekućoj godini, datum do kada vrijedi i registarsku oznaku vozila. Ista nije prenosiva na drugo vozilo.

- Gore navedeno je uobičajena praksa svugdje u svijetu što osobno mogu potvrditi i sa istim se omogućuje transparentnost a ne kao do sada da se Grad Zadar i OiL optužuju za netransparento dodjeljivanje povlaštenih karata.

- Istim se omogućuje bolja kontrola jer sami građani mogu upozoriti npr. Kada neko vozilo koje nema pravo parkira u nultoj zoni pogotovo kada djelatnici OiL-a nisu u službi zbog vremena u kojem se ne naplačuje parking i nema potrebe za dodatnim 24 satnim dežurstvom djelatnika OiL kao što je ideja Gosp. Dvornika što bi pruzročilo dodatne troškove OiL-u i građanima grada Zadra.

Nulta zona bi bila obilježena na hrvatskom i engleskom jeziku

- Ostale zone gdje je navedeno vrijeme i iznos su razumljive stranim državljanima, a ostale zone koje su oblježene za parking ali imaju ograničenja često mogu dovesti do toga da ljudi koje ne razumiju hrvatski jezik parkiraju na takva mjesta što se događalo često tokom prošle sezone.

Umirovljenici sa prebivalištem na Poluotoku koji imaju primanja manja od minimalne Hrvatske plaće bi ostvarili pravo na besplatnu povlaštenu parkirnu kartu za samo jedno vozilo

- Kućanstvo koje je ostvarilo gore navedeno pravo ne bi imalo pravo na drugo vozilo osim ako u kućanstvu postoji osoba koja je u radnom odnosu.

- Obala i Lučice moraju voditi brigu da prilikom zahtijevanja dokumenata kojim se ostvaruju prava u ovom članku ne uzrokuju dodatne troškove građanima, npr. bilježničke.

- Rješenje o visini mirovine i potvrda o zaposlenju izdana od Hrvatske administracije trebali bi biti dovoljne.

- Osobe sa prebivalištem na Poluotoku koje imaju riješenje o invaliditetu zbog kojeg su slabije ili teško pokretne na njihov osobni zahtjev dobile bi parkirno mjesto rezervirano samo za njihovo vozilo koje bi imalo oznaku mjesta za invalide sa brojem registarske oznake vozila kojem je dodijeljeno parkirno mjesto.

- OiL su dužne u dogovoru sa gore navedenom osobom dodijeliti parkirno mjesto koje svojom pozicijom najbolje odgovara potrebama gore navedene osobe.

- Gore navedena praksa je uobičajena u svim zemljama mnogim gradovima Hrvatske.

Ako korisnik u period u kojem ima povlaštenu kartu proda, kupi ili zamijeni vozilo ima pravo prenijeti važeču povlaštenu kartu na novo vozilo bez dodatnih troškova.

- Korisnik je dužan vratiti povlaštenu parkirnu kartu za prijašnje vozilo, navodi se prijedloga za najavljene izmjene odluke koje je upućeno i pročelniku Robertinu Dujeli.