Nepunih mjesec dana nakon što su iz Jadrolinije svečano promovirali trajekt Otok Pašman na održavanju linije Tkon - Biograd, prekinuo je održavanje te veze. 

Potvrdili su nam to iz Jadrolinije.

"Na brodu "Otok Pašman" u tijeku su manji zahvati na rampi broda. Neometano održavanje linije preuzeo je brod "Kijevo", a ovaj tjedan liniju će ponovo preuzeti brod "Otok Pašman", službena je informacija iu Uprava državnog brodara.

Prilikom uvođenja u liniju polovnog trajekta Otok Pašman, direktor David Sopta izjavio je kako se trajekt „Otok Pašman" izuzetno dobro prilagodio toj liniji.

Na toj najkraćoj trajektnoj liniji, zadržan je na svu sreću stari trajekt Kijevo koji je pretprošlu nedjelju plovio u smjeni s Otokom Pašmanom.

Gužva na državnoj cesti u Tkonu gdje je srećom završeno novo trajektno pristanište