Nadležne službe Grada Zadra nisu primijetili da im jedan od semafora na pješačkom prijelazu kod Ljepotice ne otvara crveno svijetlo za pješake.

Zeleno se pali na tom semaforu koji se nalazi uz novouređeno parkiralište uz Branimirovu obalu. Naravno da to zbunjuje pješake dok čekaju da im se upali zeleni signal za prijelaz.

Semaforizirano raskrižje u Jazinama kod Ljepotice najopasnije je mjesto za pješake. I najnesigurnije budući da moraju pažljivo pratiti vozače kojima je kao i njima slobodan prijelaz.

Semafori su stari i kvarljivi ali se planiraju zamijeniti u novom EU projektu pametnog prometa u Gradu Zadru.

Nažalost to neće prati i novo prometno rješenje regulacije prometa na koju su mnogi vozači ogorčeni. Iz Ulice Petra Svačića nema skretanja prema Gradu, nego se mora produžiti prema ulazu na parkiralište nasuprot Ljepotice i tu se okrenuti da bi se ušlo u traku koja preko dva semaforizirana raskrižja vodi u Grad.

Nije često vidjeti kako vozači iz smjera Branimirove produže preko raskrižja uz Ljepoticu prema trgovačkom centru Relja. Sve je to opasno a najviše su ugroženi pješaci koji tu moraju otvoriti sve svoje senzore.