Nakon provedenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Grad Zadar raspisao je natječaj za radove na izgradnji komunalne infrastrukture poslovne zone Crno.

Podsjetimo, riječ je o prvoj fazi kojom će se aktivirati 5 „kazeta" ukupne površine 243.824,36 m2. Izgradit će se cesta te sva ostala infrastruktura potrebna za funkcioniranje zone koja se uglavnom nalazi u koridoru cestovne mreže - fekalna kanalizacijska mreža, oborinska kanalizacijska mreža s pripadajućim građevinama odvodnje, vodovodna mreža, elektroenergetska mreža, mreža kabelske kanalizacije (DTK), javna rasvjeta, hortikulturno uređenje javnih zelenih površina duž koridora cestovne mreže.

Radovi, čija je vrijednost procijenjena na 22.278.156,40 kuna (bez PDV-a), trajat će devet mjeseci. Rok za dostavu ponuda je 28. rujna do 13 sati.