Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet Zadarske županije pripremio je za sjednicu u ponedjeljak prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja uređene posebne plaže Borik.

Falkensteineru (društvo Borik d.o.o.) je koncesija istekla još prošle jeseni, ali je ona zbog posebnih okolnosti s koronavirusom produžena do kraja godine. Raspisan je novi natječaj na koji su se Austrijanci javili, ali on nije realiziran do završetka rada prošlog saziva Skupštine. Zbog toga Falkensteiner sve do sada nije mogao naplaćivati ulaz na plažu.

Kao jedini ponuđač Borik d.o.o. je za korištenje pomorskog dobra, s mogućnosti ograđivanja i naplate ulaska na plažu Borik, ponudio godišnju naknadu od 6 kn po m² zauzete površine, što iznosi 134.082 kune, 5 % ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog od obavljanja djelatnosti i pružanja usluga na predmetnom pomorskom dobru, 1 posto od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog prodajom ulaznica te investicijsko ulaganje od 2,4 milijuna kuna.

Osim naplate ulaska na plažu Boriku se omogućuje iznajmljivanje plažnih rekvizita (ležaljke i suncobrani), sportsko-rekreacijske djelatnosti (iznajmljivanje sandolina, sportskih brodica, škola ronjenja, surfing, parasailing, usluge vožnje bananom i tubovima, postavljanje zabavnog parka na moru i sl.) te ugostiteljska djelatnost. Sve djelatnosti osim naplate ulaska mogle su se i do sada obavljati temeljem privremenih rješenja.

Koncesijom se stječe i pravo gradnje infrastrukturnih građevina i građevina ugostiteljsko-turističke namjene u skladu s prostorno-planskim uvjetima. Koncesija se daje na rok od 10 godina, počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Odluka bi se trebala donijeti u ponedjeljak, nakon čega će se ponovno otvoriti mogućnost naplate ulaska na plažu.