Na Istarskoj obali umjesto kruzera vezana je mega jahta i to jako neobičnog imena Archimedes.

Zapravo se radi o imenu grčkog matematičara, najvećeg iz starog vijeka i vlasnika koji je poznati matematičar novog doba i bogati Amerikanac James Simons. Izgrađena je 2008. godine.

Archimedes, dužine 68 metara s klasičnom linijom i dizajnom luksuza, nije prvi u Jadranu. Mediji su je otkrili 2015. godine u Šibeniku. Koliko nam je poznato, prvi put je uplovila u Zadar na vez Lučke uprave i motiv je fotografiranja turista.