Vrhovni sud Republike Hrvatske odbio je zahtjev Darka Kovačevića Daruvarca za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude.

Riječ je o izvanrednom pravnom lijeku kojeg je podnio tvrdeći da je presudom kojom je osuđen povrijeđen zakon na njegovu štetu, da je uskraćen u svojim pravima, da mu je povrijeđeno pravo na pravično suđenje, pravo na privatnost, a to je sve utjecalo na pravomoćnu osudu.

Pravomoćnom presudom Općinskog suda u Zadru, koja je preinačena u odluci o kazni presudom Županijskog suda u Splitu, osuđenik je osuđen zbog teške tjelesne ozljede i prijetnje. 

Daruvarac je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od četiri četiri godine jer je 2018. žrtvi s kojom je bio u povremenoj intimnoj vezi najprije zaprijetio da će usmrtiti nju i njenu obitelj. Nakon dva tjedna u caffe baru osuđenik je bez povoda udario žrtvu. Potom je u wc-u caffe bara tukao šakama po glavi, a zatim je uhvatio za glavu i dva tri puta udario s njom o umivaonik. Žrtva je pobjegla u unutrašnjost caffe bara, a osuđenik ju je u prisutnosti drugih gostiju hvatao za kosu i bacao na pod te udarao šakama i nogama u tijelo i glavu. Uslijed udaranja žrtva je zadobila teške tjelesne ozljede.

Vrhovni je sud ocijenio da presuda kojom je osuđenik osuđen nije utemeljena na nezakonitim dokazima.  To se odnosi na snimku video nadzora iz caffe bara, medicinska dokumentacija koju je žrtva predala u spis te nalog za pretragu doma i drugih prostorija koje koristi osuđenik koji nisu nezakoniti dokazi.

U kaznenom postupku nije bilo kršenja temeljnih prava osuđenika niti povrede prava na obranu na raspravi. Zakon nije povrijeđen ni u žalbenom postupku jer je drugostupanjski sud razmotrio i ocijenio sve bitne žalbene navode osuđenika i ispitao prvostupanjsku presudu i po službenoj dužnosti.

Javni istupi pojedinih državnih dužnosnika, pored intenzivnog publiciteta koje je suđenje imalo u javnosti, doista su bili neprimjereni i u suprotnosti s pretpostavkom nedužnosti.

Međutim, to nije utjecalo na tijek kaznenog postupka u kojem je utvrđena krivnja osuđenika niti na pravo osuđenika na pravično suđenje. Pravomoćnu su presudu donijeli suci profesionalci na temelju savjesno ocijenjenih dokaza. Suci profesionalci u procesu suđenja imaju odgovarajuće iskustvo i obuku koji im omogućavaju da se odupru vanjskom utjecaju. Suci sude isključivo na temelju Ustava, zakona te pravilno i potpuno utvrđenih činjenica u provedenom postupku.

U okviru ovog izvanrednog pravnog lijeka ne razmatra se pravilnost činjeničnog stanja utvrđenog osuđujućom presudom niti je li došlo do pogrešne primjene ili neprimjene zakona pri pripremanju rasprave, u tijeku rasprave i pri donošenju presude. Ne razmatra se niti odluka o primjeni mjere istražnog zatvora i/ili mjere opreza kao zamjene za istražni zatvor te trajanja tih mjera niti se razmatra pravilnost i potpunost okolnosti o kojima ovisi vrsta i mjera kazne na koju je osuđen osuđenik.

Opširni i konfuzni zahtjev osuđenika upire na mnogobrojne povrede, a očito u nastojanju da se ishodi odluka u trećem stupnju. To je suprotno uvjetima predviđenima u zakonu, stoji u presudi Vrhovnog suda RH.