Grad Zadar je objavio natječaj za najam samo jednog poslovnog prostora i to onog kojeg je koristila Jadrolinija. Do sada to nije bila praksa, ali je očito da imaju kandidata za zakup prostora na Liburnskoj obali 4 čija je namjena priprema i posluživanje hrane i pića. Sudeći prema uvjetima natječaja, za jedan novi aranžman spremna može biti jedino Jadrolinija.

Tko bi drugi imao interes da u prostoru od 55 metara četvornih napravi kafić i preuzme obavezu uređenja prostora čekaonice od 8 metara četvornih s 10 sjedećih mjesta te javnog zahoda, površine 7 kvadrata. WC u tom gradskom prostoru ima neriješen odvod s nepodnošljivim smradom za putnike, zbog čega je Jadrolinija iselila prodaju karata na samo jednu adresu poslovnice, također na Liburnskoj obali.

Jadrolinija je, prema dodatnim informacijama iz Odjela za gospodarenje gradskom imovinom, ostala u najmu 20 kvadrata prostora, a to je onaj dio gdje su šalteri.

Potencijalni unajmitelj mora predočiti jamstvo i idejni projekt za ta dva tehnička rješenja -  uređenje čekaonice i javnog zahoda, a koje će sam i financirati. Dakle u sklopu 55 kvadrata budućeg ugostiteljstva, bit će javni WC i čekaonica s 10 mjesta te šank. Tko to može i želi nego u zadarskoj poslovnici Jadrolinije u Zadru, koja je nesumnjivo u dogovoru s Gradom došla do tako (ne)uobičajenog rješenja - uređenja gradskog prostora o trošku javnog poduzeća.

Iz Odjela za gospodarenje gradskom imovinom uvjeravaju nas kako je u pitanju javni natječaj na koji se može javiti više kandidata. Na jednom od prethodnih natječaja, iznajmljen je susjedni prostor za ugostiteljstvo, na adresi Liburnska 4a.

Za 30 m2 prije dvije godine, početna cijena je bila 15 eura, a za prostor od 55 kvadrata na istoj lokaciji, početna cijena po m2 je 11 eura.