Grad Zadar je prije dvije godine ostao bez prihoda od zakupa 9 lokacija za štandove na kojima se prodaju brodski izleti na Liburnskoj obali.

Kako je Liburnska obala u granicama lučkog područja kojim gospodari državna Lučka uprava (LUZ), tako su oni putem javne nabave ugovarali koncesijska odobrenja za razdoblje od 7 mjeseci. LUZ je dobivao ponude na iznose do rekordnih 81 tisuće kuna.

Proširenjem granica pomorskog dobra lani je Lučka uprava Zadar preuzela i gospodaranje Obalom Petra Krešimira IV s Gatom. Na mulu rive, Grad je do sad imali plan od osam lokacija.

Prema nedavnim izmjenama plana gospodaranje javnim površinama, iako se radi o pomorskom dobru, Odjel za gospodaranje gradskom imovinom, pomaknuo je lokacije za te štandove na šljunčani dio Rive kojim i dalje gospodari Grad Zadar. Brodski izleti će se prodavati na mjestu na kojem se često znaju postavljati štandovi za gostujuće sajmove i manifestacije.

Ne zna se točno gdje, ali zna se da će mul rive biti i gradilište, pa je pitanje njenog funkcioniranja za javnost nepoznanica dok ne počnu radovi na rekonstrukciji.

Za Grad Zadar glavna lokacija ostaje plato na Branimirovoj obali gdje se za te štandove daje i dalje u zakup 11 lokacija. Je li to prostor pomorskog dobra opće upotrebe zbog čega bi se trebala davati koncesijsko odobrenje, to bi trebao znati pročelnik Tomislav Korona koji je i predsjednik Povjerenstva za koncesijska odobrenja.

Izmjenjenim planom, Grad je legalizirao i jednu lokaciju za prodaju brodskih izleta koja se nalazi na Obali kralja Tomislava. Ona je također na pomorskom dobru, a u naravi već je godinama s druge strane Mosta.