Uređenje vanjskog vježbalište u Vruljici jedan je od EU projekata za koji je Grad Zadar kako doznajemo dobio 100 000 eura. Posao uređenja vježbališta procijenjen je na 200 tisuća kuna, a tko će ga dobiti znat će se po završetku natječaja kojeg je otvorio Grad Zadar.

Nositelj tog EU projekta je Odjel za kulturu i sport koji je u natječaju priložio nacrt budućeg vježbališta - a on je preslik onoga što postoji u sklopu SRC Višnjik.

Zelena Vruljica kroz koju prolazi potok, ima povijesni status perivoja Vrulja, a bila je tema Gradionice Društva zadarskih arhitekata prije dvije godine. Osim ugostiteljske ponude, Vruljica se profilirala kao dječji park, a arhitekti su je svojim idejnim rješenjima osmišljavali kao prostor susreta svih generacija.

Ipak, za ovaj projekt nisu angažirani zadarski arhitekti, a nacrt je napravila Arista Zara Nautica i dizajn iz Škabrnje. Buduće vježbalište u Vruljici, prema priloženom nacrtu kojeg potpisuje Marijana Milanja, identično je dijelu vježbališta rekreativnog centra na Višnjiku. Posebno je pitanje zbog čega je izabrana Vruljica pored Musapstana,  Žmirića i ostalih zelenih lokaliteta  izvan gradskog središta.