Dom zdravlja Zadar kontinuirano obavljuje natječaj za radno mjesto pedijatra, kojeg nedostaje u mreži, a kojeg nema na tržištu rada.

Nitko se ne javlja na natječaj koji se službeno mora poništiti radi objave na Zavodu za zapošljavanje. U tijeku je najnoviji natječaj.

Tako će biti sve dok se krajem ove godine na vrati njihova specijalizantica. Do tada će "rupu" u mreži popunjavati umirovljeni pedijatar dr. Damir Letinić kod kojeg su prije godinu dana roditelji počeli upisivati predškolsku djecu. Dr. Letinić je upisao svega 200-njak pacijenata. Limit kojeg financira HZZO spušten je na 950 djece.

Dr. Letinić će voditi kod njega upisane pacijente sve dok se slučajno na natječaj Doma zdravlja ne prijavi liječnica ili liječnik s tom specijalizacijom, odnosno dok ambulantu ne preuzme nova pedijatrica koju je Dom zdravlja uputio na specijalizaciju.