Povodom godišnjice od potpisivanja sporazuma između direktora Hrvatskih cesta (HC) Josipa Škorića i gradonačelnika Branka Dukića za izgradnju semaforiziranog spoja Puta Biliga na Ulicu Hrvatskog sabora, zavirili smo u plan javne nabave HC-a za ovu godinu.

Ta državna firma je uvrstila tu "crnu prometnu točku" spoja na zaobilaznicu, pod nazivom rekonstrukcija raskrižja s procjenom vrijednosti od 6.9 milijuna kuna, u plan za 2021. godinu. Za nadzor je planirano još 350 tisuća kuna.

Najveće ulaganje Hrvatskih cesta u državne ceste na području Grada Zadra planira se na 53 milijuna kuna, veće negoli u projekt obnove državnih cesta s proširenjem Ulice Nikole Šubića Zrinskog koje je koštalo, što krpe što konca, 40-ak milijuna kuna.

A 53 milijuna kuna planira se uložiti u rekonstrukciju raskrižja na Žmirićima. Tamo gdje se predlagao rotor, bit će novo semaforizirano raskrižje državne ceste s ulicama Put Nina i Matije Gupca, a utrošilo bi se enormnih 53 milijuna kuna. Nije nam poznato je li u tom iznosu 11 milijuna kuna, koliko u Gradu Zadru očekuju da Hrvatske ceste pokriju trošak izgradnje prilaznih cesta. Hrvatske ceste su planirale 2.5 milijuna kuna za kompletan stručan nadzor koji se računa kao postotak od ukupne investicije. Kolika će ona biti, znat će se i kada jednog dana Hrvatske ceste, prema projektu D&Z, objave natječaj za izvođača radova.

Prije 10-ak godina obnovljeno je 12.5 kilometara državne cesta kroz otok Pašman, od mosta Ždrelac do Malog Pašmana za 25 milijuna kuna. Za isti toliki iznos ove godine u planu je nastavak obnove te ceste s manje kilometara do novog trajektnog pristaništa u Tkonu.

Taj zahvat od 25 milijuna kuna, Hrvatske ceste vode kao izvanredno održavanje državne ceste DC110 na dionici Barotul-trajektno pristanište Tkon. Za nadzor je planiran iznos od 1.250 000 kuna. Još 1.6 milijuna kuna planira se uložiti za raskrižje s odvojkom ceste prema novom pristaništu u Tkonu.

Na to se dodaje sto tisuća kuna, planiranih za nadzor i tih odvojenih radova. Uz još nekoliko cestovnih zahvata u Murvici, najveći bi ove godine trebao biti u Starigradu.

Za izgradnju pet dionica nogostupa u ukupnoj duljina 4103 metara na dijelovima državne ceste DC 8 u naseljima općine Starigrad, u planu je 6 milijuna kuna. Izgradnja nogostupa uz državnu cestu DC8, dionica 012 u Posedarju, prema planu Hrvatskih cesta financirala bi se s tri milijuna kuna.