Grad Biograd raspisao je javni natječaj za davanje u zakup prodajnih mjesta na gradskoj tržnici i ribarnici.

Natječaj obuhvaća 58 prodajnih mjesta na tržnici i 9 na ribarnici, koji se daju po početnoj cijeni od 6.400 kuna godišnje (bez PDV-a).

Pisana ponuda može se dostaviti do 19. siječnja do 10 sati, bez obzira na način dostave.