Je li epidemija koronavirusa razlog, kojeg navodi Lučka uprava Zadar (LUZ), zbog kojeg Sarag Gaženica nije i tko zna kad će početi s gradnjom komercijalnog centra za koji su 2016. godine dobili 20-godišnju koncesiju.

Još u studenom prošle godine Ivica Surać se pohvalio s građevinskom dozvolom koju mu je izdalo Ministarstvo graditeljstva na projektnu dokumenetaciju izrađenu u zadarskoj "tvornici" projekata D&Z.

- Koncesionar nas je obavijestio da još uvijek nije uspio dogovoriti s bankama sredstva za gradnju hotela. S obzirom na iznimno tešku poslovnu situaciju u ovoj godini uzrokovanu epidemijom Covida-19, koncesionar je u nekoliko navrata tražio produljenje rokova, navodi u odgovoru na novinarski upit ravnatelj LUZ-a Robert Škifić.

Lokacija za komercijalni centar s hotelom oko kojeg je bilo okupljeno više investitora koji su se, po svemu sudeći, izvukli, planirana je na ledini koja je u početku služila za parkiralište. Suraćev Sarag Gaženica dobio je kompenzaciju tako što je izabran za koncesionara na parkiralištu u lučkom području Gaženice.

Zahtjev Sarag Gaženice za produljenjem koncesijskog roka, kao i sve druge zahtjeve za odgode plaćanja koncesije i pristojbi, Upravno vijeće rješavat će na jednoj od budućih sjednica, najavljeno je u odgovoru LUZ-a, uz dodatak kako će se u obzir uzimati preporuke Vlade RH i nadležnog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Sada je i malo jasnije zbog čega je mjesecima "putovala" građevinska dozvola između Zagreba i zadarske gradske uprave gdje je na osnovu te dozvole trebalo obračunati komunalni doprinos. Najveći pojedinačni iznos komunalnog doprinosa od 10-ak milijuna kuna, koliko se očekivalo od Sarag Gaženice u ovoj godini, skinut je rebalansom Gradskog proračuna. Komercijalni centar u Gaženici trebao je biti investicija od 16 milijuna eura.