U sklopu jesenskog plana održavanja, koji velikim dijelom obuhvaća sadnju novih stabala i nadopunjavanje postojećih drvoreda na raznim lokacijama, Nasadi su posadili je još novih crnika na Rivi te cedar i dva liquidambra na Bilom brigu.

Radilo se i na uklanjanju starih i dotrajalih sadnica te pripremi cvjetnih gredica za nove sezonske sadnice maćuhica koje krase gredice na Branimirovoj obali, u uvali Jazine, u Perivoju Gospe od zdravlja, Perivoju Jarula i na Bulevaru, a obavljeno je i čišćenje bedema i orezivanje živice.