Jučer je održana druga radionica u sklopu provedbe projekta PRIZEFISH, koju je organizirala Zadarska županija uz suradnju projektnih partnera Omege 3, organizacije proizvođača i Ministarstva poljoprivrede i Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva.

Radionica pod nazivom "Inovativna tehnologija u izlovu plave ribe" bila je namijenjena predstavnicima ribarskog sektora koji se bave ulovom, obradom i preradom sitne plave ribe (srdela, inćun) kako bi se upoznali s glavnim ciljevima projekta te s inovativnim rješenjem i tehnologijom koja pridonosi očuvanju i poboljšanju kvalitete ulova te osigurava dodatnu vrijednost ribljim proizvodima što rezultira višom cijenom ribe na tržištu.

Radionici su nazočili sudionici iz različitih županija kojima su uvodnom dijelu predstavljeni ciljevi i aktivnosti projekta. Uvodni dio prezentirale su Jelena Matek, voditeljica na projektu iz Zadarske županije, i Valentina Andrić iz Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, MP. Ivan Matijašević, MBA, predstavio je organizaciju proizvođača Omegu 3 iz Kali. Omega 3 je prva organizacija proizvođača u ribarstvu Republike Hrvatske, priznata je 2015. godine, rješenjem Ministarstva poljoprivrede. Prepoznavanje zadruge Omega 3 kao Organizacije proizvođača rezultat je projekta ECOSEA u kojem je sudjelovala Zadarska županija, a što jeto bio jedan od osnovnih ciljeva kroz projekt. OP Omega 3 postala je zanimljiv partner svim ostalim OP-ima iz područja ribarstva u Europi za razvoj budućih CBC projekata te joj je otvorilo put za prijave za razne druge EU i nacionalne natječaje.

Pored uloge implementatora aktivnosti Omega 3 zadužena je i za provedbu testiranja inovativnih tehnologija, pilotiranje novih proizvodnih linija u svom specifičnom segmentu te koordiniranje ostalih projektnih partnera privatnog sektora na projektu:​ Ribarske zadruge Istra​ i organizacije proizvođača školjkaša iz Italije, OP Bivalvia. 

Dr. sc. Lav Bavčević sa Sveučilišta u Zadru dao je svoj doprinos i podršku PRIZEFISH-u predavanjem na temu „Kritične točke u izlovu sitne plave ribe". Istaknuvši utjecaje i elemente koji pridonose narušavanju kvalitete ulovljene ribe, kao i postupke kojima se usporava kvarenje ribe odnosno produljuje vijek trajanja. Uputio je prisutne i na mogućnosti za poboljšanje i unaprijeđenje navedenih kritičnih točaka.

Stručno predavanje na temu „Opis pilot projekta: Korištenje pumpi za izlov sitne plave ribe" održao je mr. sc. Mario Lovrinov iz tvrtke Maribu d. o. o. Predavanje je obuhvatilo detaljan opis i način rada više modela usisnih morskih pumpi koje se primjenjuju u području akvakulture. Pumpe koje se primjenjuju u akvakulturi, predstavljene kao inovativno rješenje prilikom izlova sitne plave ribe, prilagođene su i nadograđene za korištenje na ribarskim brodovima, plivaricama. Prednosti koje ova tehnologija donosi su manja oštećenja ribe prilikom manipulacije, bolja kvaliteta mesa, smanjenje operativnih troškova poslovanja ribara... Moguća prednost je i odvajanje srdele i inćuna. Ispitivanje usisnih morskih pumpi provedeno je krajem kolovoza 2020. godine, na temelju čega je nastao video pod nazivom "Innovative tools and processes - Omega 3" koji je u sklopu projekta dala izraditi Zadarska županija. Video je objavljen na You Tube kanalu projekta i prikazan sudionicima radionice. Radionica je završena pregledom utjecaja dosadašnjih projekata na ribarski sektor kroz privlačenje novih investicijskih ciklusa u Zadarskoj županiji.

Zadarska županija kao predvodnik ribarstva i marikulture u Hrvatskoj uvelike doprinosi razvitku i jačanju ribarstva. Kroz sudjelovanje u projektima, među kojima se mogu izdvojiti ECOSEA, DORY, Adri.SmArtFish, PRIZEFISH i ARGOS te kroz suradnju s Lučkom upravom Zadar, razvojnim agencijama ZADRA NOVA i AGRRA, Zadarska županija doprinosi poboljšanju jadranskog ribarskog sektora, učinkovitijem upravljanju, ekološkoj i biološkoj održivosti te očuvanju tradicionalne ribarske djelatnosti obalnog i otočnog područja.

Svrha projekta PRIZEFISH koji je financiran iz Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Italija - Hrvatska 2014. - 2020. je promicanje, razvitak i očuvanje sektora ribarstva kroz provedbu programa i planova dugoročnog gospodarenja i iskorištavanja ribljih stokova te zaštita i očuvanje morskog ekosustava i bioloških resursa mora. Opći cilj projekta je uvođenje i primjena inovativnih tehnoloških rješenja kojima će se osigurati bolja kvaliteta proizvoda ribarstva i omogućiti povećanje konkurentnosti na tržištu EU i svjetskom tržištu. Ukupna vrijednost projekta je 3.117.680,00 eura, a proračun Zadarske županije za provedbu projekta iznosi 349.430,00 eura, od čega 85% financira ERDF.