Zajednica udruga HVIDR-a Zadarske županije organizira psihološke radionice i edukativna predavanja u sklopu aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Aktivnosti su financirane od strane Ministarstva hrvatskih branitelja. Cilj navedenih aktivnosti je jačanje psihosocijalne podrške i socijalne uključenosti branitelja, poboljšanje općeg psihofizičkog stanja te jačanje osobnih kapaciteta i razvijanje socijalnih vještina. Sudjelovanjem u programu radionica i predavanja branitelji će usvojiti aktivne strategije suočavanja sa stresom (konfrontacija, promjena stresne situacije, prilagođavanje nastaloj situaciji, prihvaćanje stresne situacije, pozitivna ponovna procjena, plansko rješavanje problema).

Poznato je da ratni veterani koji koriste aktivne strategije suočavanja sa stresom imaju manji broj simptoma PTSP-a od onih koji koriste pasivne ili izbjegavajuće strategije. Između ostaloga, usvojiti će vještine asertivne komunikacije, rješavanja sukoba, vještine upravljanja emocijama (razumijevanje, izražavanje, imenovanje) i suočavanja sa negativnim emocijama (tuga, ljutnja, strah), strategije suočavanja sa predrasudama u društvu, jačanje obiteljske kohezije i mreže socijalne podrške. Sudjelovanjem u navedenim aktivnostima pripadnici braniteljske populacije usvojiti će nova znanja i adekvatne socijalne i emocionalne vještine koje će moći primjenjivati u interpersonalnim odnosima i svakodnevnom funkcioniranju. Stečeni osjećaj subjektivne dobrobiti, zadovoljstva životom i kontrole nad vlastitim poteškoćama pozitivno se odražava na kvalitetu života.

Iskustvo sudjelovanja u ratu samo po sebi je iznimno traumatično i stresno te kao takvo može ostaviti značajne posljedice na mentalnom zdravlju osobe. Iako kod određenih pojedinaca ratno iskustvo može pozitivno utjecati na osobni rast i razvoj, jačanje osjećaja ponosa, zajedništva, ulaganja vlastitih napora u obranu domovine i sl., češće su traumatične posljedice koje se negativno odražavaju na fizičko, psihičko i socijalno funkcioniraanje pojedinca. Posljedice se ponekad javljaju i godinama nakon izloženosti traumatskom iskustvu. Dugoročna izloženost stresu povezana je s raznim štetnim posljedicama, od tjelesnih oboljenja do neprilagođenog emocionalnog i mentalnog funkcioniranja te pridonosi razvoju simptoma PTSP-a kod braniteljske populacije. Psihosocijalna prilagodba na traumu razlikuje se od osobe do osobe i ne manifestira se kod svakoga na isti način stoga su branitelji, s obzirom na doživljena ratna iskustva, u rizičnoj skupini za razvoj poteškoća u svakodnevnom funkcioniranju. S obzirom na trenutnu situaciju uzrokovanu pandemijom bolesti COVID-19 koja predstavlja dodatan izvor stresa javila se potreba za psihosocijalnom podrškom braniteljima i članovima njihovih obitelji, koji pokazuju veće poteškoće u socijalnom funkcioniranju.

-Pozivamo sve hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji koji osjećaju potrebu za psihološkom i grupnom podrškom da se prijave za besplatno sudjelovanje na edukativnim radionicama i predavanjima koja će se održavati jednom tjedno (utorkom u 10 sati) u Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar, u periodu od kolovoza do prosinca 2020. godine.

Prijaviti se možete na kontakt broj 098/422-390 (Željko Perić, predsjednik Udruge), 023/305 - 987 i na e-mail: [email protected].

Navedene aktivnosti provoditi će se u skladu sa preporukama i mjerama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske- rekla je izvoditeljica projekta Antonia Ražnjević, mag.psych.