Udruga za poticanje zaštite okoliša, očuvanje prirode te promicanje održivog razvoja i turizma "Lončari" iz Gornjeg Karina u subotu je organizirala volontersku akciju čišćenja zapadnog prilaza izvoru rijeke Bijele.

Uz sudjelovanje pojedinaca, udruga i institucija, udruga "Lončari" inicirala je akciju zbrinjavanja otpada na zaštićenom, a zapuštenom području "NATURA 2000", zapadnom pristupnom putu kanjona rijeke Bijele. Ova ekološka akcija organizirala se s ciljem boljeg razumijevanja problema koji je nastao, te kako bi se isti trajno riješio na ovoj lokaciji, kroz odgovorniji odnos cijele zajednice prema prirodi.

Akcija čišćenja počela je u 10 sati i trajala do kasnog popodne. Udruga Karin Resort osigurala je ručak, a udruga Lončari majice za sve sudionike.

Staklo rasuto po stazi oko 1,5 m3 je sakupljeno rukama sudionika i odvajano pažljivo tako da postane resurs. Organizatori javljaju kako će sakupljeno staklo biti predmet rada različitih umjetnika u projektu "Trash Art Residence Bijela 2021".

- Također, uz pomoć i uz uključenje institucija i donatora objavit ćemo međunarodni javni natječaj "CALL FOR ARTIST", kroz koji ćemo financirati najkreativniji umjetnički projekt kojim bi se kroz trajnu instalaciju/umjetninu na lokaciji, educirati o važnosti našeg odnosa ka prirodi.

Tijekom cijelog dana sakupljeno je i preko 100 m3 raznog građevinskog otpada koje je potom odvezen na deponiju. Uklonjena i sanirana deponija smeća i otpada, koja se nalazila na dužini od jednog kilometara i više, uz samu cestu koja vodi prema punktu od kojeg se kreće prema izvoru rijeke Bijele. Također, od samog polazišta prema izvoru i kanjonu, jedan dio staze bio je posut tonama djelića stakla koji su se tu našli poslije Domovinskog rata i od tada nisu nikada uklonjeni. Ovo staklo formiralo je stakleno utabanu stazu po kojoj šetači neminovno moraju proći, te se gubi svaki osjećaj šetnje prirodom.

U akciji je sudjelovalo 80 volontera, prirodnjaka i kreativaca iz Svetog Filipa i Jakova, Šibenika, Zadra, Starigrada, Maslenice, Obrovca, Kruševa, Karina Gornjeg, Karin Donjeg, te mještana zaseoka Lončara i Radeka uz pokroviteljstvo i sudjelovanje Natura Jadera - javne ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije i Turističke zajednice Grada Obrovca, te također članova PD Paklenica, MZ Karin Gornji, Udruge Karin Resort, Udruge Eko Zrmanja, Karinska Rivijera i Stribor, OPG-a Tomo Aračić, djelatnika Grada Obrovca te uz tehničku potporu Hlad U.T.O, a na poziv udruge za poticanje zaštite okoliša, očuvanje prirode te promicanje održivog razvoja i turizma "Lončari" Iz Gornjeg Karina.

Prirodnu ljepotu i bogatstvo okoliša rijeke Bijele i njenog kanjona primijetio je i umjetnik i režiser Vladimir Miketa, koji u svom kratkom filmu pokazuje svu apsurdnost ovoga kraja, te problematiku zagađenja i nebrige za prirodne ljepote koje nas okružuju, kao i značaj ovog lokaliteta koji ima za obrovački kraj te je inspirirao naziv same akcije "IT IS NOT TOO LATE".

Udruga za poticanje zaštite okoliša, očuvanje prirode te promicanje održivog razvoja i turizma "Lončari" Iz Gornjeg Karina zahvaljuje svim sudionicima i medijima koji su pomogli u realizaciji akcije. Također, naglašava da je ovo tek početak čišćenja zapuštenog područja, zato što je ova uspješna akcija zbrinula samo jedan od prilaznih puteva i staza kanjonu rijeke Bijele.

- Nadamo se da je ovo bio dobar primjer, a želja nam je da i druge udruge pokrenu slične aktivnosti u svom kraju pod sloganom #ItIsNotTooLate, a mi smo im spremni pomoći", kaže Marko Simić, predsjednik udruge Lončari.

Koncept "IT IS NOT TOO LATE" je djelo dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 4.0 međunarodna. U ime svih sudionika akcije udruga Lončari apelira na lokalno stanovništvo da prestane odlagati otpad na ovoj lokaciji i općenito u prirodi,te da se za građevinski i krupni otpad obrati Gradu Obrovcu i mjesnom odboru Karin Gornji, a kako bi dobili suglasnost za odvoz na deponiju.