U predvorju Doma Zadarske županije otvorena je knjiga sućuti povodom smrti gospodina Ivice Matešića Jeremije.

Svi koji žele, mogu se upisati u knjigu sućuti do petka, 26. lipnja u vremenu od 8 do 15 sati te mu na taj način iskazati počast.