Pomoćnica ravnatelja Opće bolnice Zadar za sestrinstvo, Darija Katuša, reagirala je na istup vijećnika Akcije mladih Marka Pupića Bakrača na posljednjoj, elektronskoj sjednici Županijske skupštine. On je, podsjetimo, putem maila zatražio stanku zbog "njezinog mobinga nad medicinskim sestrama".

Objavljujemo traženi demant:

Budući da je u članku koji je objavljen na vašem portalu 18. svibnja 2020.g., pod naslovom "Pupić Bakrač tražio stanku zbog mobinga glavne sestra Katuše nad medicinskim sestrama" iznesen čitav niz neistina, to se sukladno odredbi čl. 40. i 41. Zakona o medijima, zahtjeva objava sljedećeg ispravka.

Vijećnik Marko Pupić Bakrač je tako naveo kako je: „Za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 medicinske sestre, osim što su bile izložene opasnosti da zaraze virusom sebe i svoje obitelji, konstantno su bile maltretirane od strane glavne sestre Darije Katuše koja ih je tjerala da koriste stare i nove godišnje za vrijeme izolacije, upisivala im dane godišnjeg retrogradno bez njihovog pristanka, prijetila im premještajima i otkazima ako su se suprotstavljale njezinoj protuzakonitoj samovolji."

Svakodnevno se prilagođavajući novonastalim okolnostima, te prateći naputke Ministarstva zdravstva, Kriznog stožera i Zavoda za javno zdravstvo Zadar (ZZJZ), Opća bolnica Zadar je pravovremeno u funkciju stavila Odjel COVID 1, 2 i 3, te Odjel COVID - JIL. Za potrebe istih iz Službi/Odjela koje su ustrojene u OB Zadar je preraspodijeljeno 70 medicinskih sestara i tehničara. Ovdje želim ukazati na jednu bitnu stvar, a to je da Opća bolnica Zadar nije mogla ustrojiti tri potpuno nova i funkcionalna Odjela, a četvrti nadopuniti, za prihvat osoba suspektnih na COVID 19 i oboljelih od COVID - 19, na način da se svaka ustrojstvena jedinica (Odjel na razini Bolnice) podijeli u dvije ili tri grupe. Razlog tomu je što ukupan broj medicinskih sestara u procesu rada treba umanjiti za slijedeće: sve medicinske sestre s Rješenjima Hrvatskog Zavoda za mirovinsko osiguranje (HZZMO), a njih je preko 20%, ne mogu biti preraspoređene u COVID Odjele radi umanjene radne sposobnosti. Nadalje, sve medicinske sestre starije od 60 godina života su izuzete iz rada na COVID Odjelu zbog dobi; Medicinske sestre koje imaju komorbiditet (astma, hipertenzija, respiratorne tegobe, dijabetes, itd.) su također izuzete iz preraspodjele za COVID Odjele. Niti jedna medicinska sestra iz ambulantnog dijela rada nije preraspodijeljena u COVID Odjele iz praktičnog razloga - dugo vremena nisu u stacionarnom poslu, primjena moderne tehnologije nije predmet njihova svakodnevnog rada, te kao takve trebaju veći vremenski period prilagodbe, a kojega u tom trenutku nismo imali. Neke medicinske sestre/tehničari su dobrovoljno željeli raditi na COVID Odjelima, no zbog svoje osnovne bolesti, a neki i lošije svladane tehnike oblačenja i svlačenja osobne zaštitne opreme (OZO), ostali su na svojim matičnim Odjelima, a radi se o vrijednim i sposobnim medicinskim sestrama.

Vodeći računa o svemu navedenom, dobiven je okvirni broj radno sposobnih medicinskih sestara za COVID Odjele, te sam u dogovoru s ravnateljem i zamjenikom ravnatelja organizirala rad istih. COVID JIL je dobio zatraženo povećanje broja medicinskih sestara koje su u 2019. godini radile u JIL-u te su dogovorno organizirali rad tako da je paralelno radio COVID JIL i tzv.„čisti" JIL. Medicinske sestre su u oba navedena JIL-a, fizički odvojena a ustrojstveno ista, vođene organizacijom svoje glavne sestre Odjela i voditelja Odjela svakodnevno po više puta bile u kontaktu sa mnom, gdje sam pravovremeno reagirala na sve njihove zahtjeve. Godišnje odmore su koristili prema svojoj želji, bez ikakve moje prisile i uplitanja. U COVID 2 i 3 Odjel su raspoređene medicinske sestre koje su bile podijeljene u dvije grupe, a koje su se izmjenjivale svakih sedam dana. Izbor sestara je pokrivao internističke, kirurške, psihijatrijske, urološke, ORL djelatnosti, a sve ostale medicinske sestre (i liječnike), smo i dalje nastavili educirati o korištenju OZO, poštujući preporuke nadležnih institucija. Godišnje odmore su koristili tek nakon završetka vremena slobodnih dana ili po zatvaranju COVID Odjela. COVID 1 Odjel je radio na način gdje smo procjenu o istom donosili u dogovoru s liječnicima infektolozima na zajedničkim stručnim kolegijima, a ovisila je o transmisija SARS CoV-2 u određenom trenutku. Niti jedna od kolegica nije koristila svoj godišnji odmor u zamjenu za tzv „Covid" dane.

Sve medicinske sestre koje su bile u kontaktu s oboljelim od COVID 19 ili su i same oboljele od istog, bile su pod nadzorom Epidemiološke službe ZJZ Zadar, prema čijem naputku su upućivani liječniku obiteljske medicine do isteka izolacije, a isto je evidentirano kao bolovanje. Niti jednoj medicinskoj sestri nije upisan niti jedan dan godišnjeg odmora za dane izolacije.
Medicinske sestre koje su radile u COVID Odjelima i velika većina ostalih su pokazale visoku razinu profesionalnost, odgovornost i socijalne osjetljivosti što me još više čini ponosnom na njihov rad.

Nadalje, se u članku navodi: "Ovaj slučaj je vrhunac iživljavanja Darije Katuše nad medicinskim sestrama koji traje već duže vremena, točnije od dana njezinog imenovanja za glavnu sestru. Medicinske sestre i predstavnici sindikata su se zbog učestalog i kontinuiranog mobinga višekratno usmeno i pismeno obraćali ravnateljstvu i Upravnom vijeću koji se odbijaju očitovati o brojnim slučajevima mobinga od strane Darije Katuše, a kamoli što poduzeti. Nakon što nitko od odgovornih nije reagirao i stao u njihovu zaštitu, u posljednje vrijeme kao županijski vijećnik i sam sam više puta kontaktiran sa zahtjevima za iznošenjem problema u javnost."

Sindikalni predstavnici koji su u OB Zadar aktivno sudjelovali u kreiranju politike razvoja sestrinstva i ostalih zdravstvenih djelatnika, a radi se o Hrvatskom strukovnom sindikatu medicinskih sestara - medicinskih tehničara, Sindikatu zaposlenika u zdravstvu Hrvatske i Strukovnom sindikatu primalja uvijek su bili dobrodošli u Ured glavne sestre Bolnice, gdje smo vrlo često radi što učinkovitijeg rješenja određenih situacija uključivali i Pravnu službu OB Zadar. Sindikat medicinskih sestara i tehničara - zajedno, je novi i manji sindikat po broju članova, čiji predstavnik do sada nije zatražio razgovor sa mnom. Isti se nalazi u privatnom sudskom procesu kojega sam podigla protiv njega radi lažnih optužbi i kleveta.

Nadalje se u članku navodi kako Darija Katuša uživa političku zaštitu pa može raditi što je volja. O tome da ista „Uživa političku zaštitu svjedoči i to da ista nikada nije smjela biti imenovana za glavnu sestru. Naime, Darija Katuša je u svom radnom vijeku kao medicinska sestra dobila opomenu pred otkaz zbog mobingiranja podređenih i prepravljanja terapijskih lista pacijentima (isključivo posao liječnika)."

Ovakvi navodi su potpuna neistina, zapravo uvreda. Nikakvu političku zaštitu ni od koga nikada nisam imala, niti opomenu pred otkaz nisam dobila po bilo kojem osnovu, a ponajmanje mi kao medicinskoj sestri ne pada na pamet prepravljanje ordinirane terapije koju je propisao liječnik.

„Opomenu pred otkaz izrekao joj je tadašnji ravnatelj Dario Nakić. Uz opomenu pred otkaz donesena je i odluka kako u budućnosti ne smije biti rukovoditelj niti jedne službe u OB Zadar. Sva ta dokumentacija pospremljena je u bolničku arhivu."

Nikada mi nije uručena takva opomena, a sve se može provjeriti ne samo u dosjeu radnika već i u Knjizi protokola u kojima se lako utvrdi postojanje svakog dokumenta koji je urudžbiran i dostavljen radniku. Takva vrsta opomene bi svakako bila uručena na takav način.

„Kako bi se to moglo provesti iz bolničke arhive otuđena je predmetna dokumentacija kojoj se gubi svaki trag."

Ovo su uvrede i laži, a koje su dio privatnog sudskog procesa u kojem sam tužila sindikalnog povjerenika Sindikata medicinskih sestara i tehničara - zajedno podružnica Zadar. Objede koje su predmet procesa su i danas okosnica ovih napada. O istom ću Vas obavijestiti po okončanju sudskog procesa.

„Zbog njezinog ponašanja i samovolje dr. Željko Čulina je tražio, citiram, "da mu maknu tu spodobu s odjela ili će sam dati otkaz". Njegovom zahtjevu je udovoljeno." Dakle, kad je on imao problema s njom i kad je njegova koža bila u pitanju, reagirao je odrješito i žustro, a sada kada treba zaštiti svoje medicinske sestre pravi se grbav, sve zna, sve mu je poznato, a ništa ne poduzima. Kao poslušni stranački vojnik ne usudi se suprotstavljati i dovoditi u pitanje odluke partijskih autoriteta."

Istina je da sam radila na Odjelu za pulmologiju, Ambulanta za bronhoskopiju, što držim vrijednim iskustvom u svom radnom vijeku. Kakav je bio moj rad najbolje govori to da me je na osnovu takvog rada ravnatelj Željko Čulina, dr.med. izabrao za pomoćnika ravnatelja za sestrinstvo-glavnu sestru bolnice. Ja sam tada bila njegov izbor. Osim toga sa stopostotnom sigurnošću mogu kazati, ravnatelj nikada u svom govoru ne upotrebljava riječ „spodoba".

Sve što ste naveli u objavljenom članku je uistinu blaćenje mene kao osobe i medicinske sestre. Također nanosite štetu i Ustanovi u kojoj radim i kojoj sam apsolutno lojalna.
Voljela bih također, da se s puno više poštovanja odnosite prema medicinskim sestrama ne samo OB Zadar, ali njima posebno u ovom konkretnom slučaju. Medicinske sestre s COVID 1,2 i 3 Odjela su u dobrom dijelu bile mlađe životne dobi. Bilo bi mi draže da ste im dali više pozitivnog uzleta u početnim radnim godinama, kada su shvatile da ono što čine vrijedi, da stvari mogu mijenjati na bolje i da su samostalne u svom radu. Medicinske sestre iz COVID JIL-a imaju visoku razinu stručnosti, znanja i profesionalne odgovornosti, te zrelost u donošenju vlastitih odluka. Ovako, povlačeći ih kroz laži i neistine, želite obezvrijediti njihov rad, umanjiti njihov ponos i obezvrijediti ono što jesu a to je - medicinska sestra.

Medicinske sestre OB Zadar, zaslužuju svaku pohvalu za organizaciju, profesionalno i odgovorno ponašanje u pandemiji SARS CoV-2, svih žitelja Zadarske županije, uključujući i Vas osobno.

S poštovanjem Darija Katuša