U četvrtoj godini stečaja Gortana zakazana je skupština vjerovnika za koju stečajna upraviteljica Iva Petanjek predlaže povlačenje dviju tužbi.

OTP banka kao najveći razlučni vjerovnik zatražio je od stečajne upraviteljice uvid u te dvije parnice koje se zapravo ne vode, ali su financijski jako teške. I kao takve opterećuju ishod stečajnog postupka. Stečajna upraviteljica predložila je povlačenje tužbe Gortana protiv Grada Zadra za koju je odštetni zahtjev 82 milijuna kuna na koliko je još 2014. godine procijenjena vrijednost komunalne infrastrukture na području izgrađenog stambeno-poslovnog kompleksa TIZ-a.

Polazište te tužbe je komunalni doprinos kojeg Gortan nije platio Gradu Zadru, a koji nije ni danas preuzeo komunalnu infrastrukturu na tom prostoru jer je nisu ni gradili. Iz tog sporenja oko vrijednosti izgrađene komunalne infrastrukture proizašla je i tužba Lignuma protiv Grada Zadra sa znatno manjim odštetnim zahtjevom. Ta se tužba neće povući. Može se samo pojačati, doznajemo u Lignumu koji je formalno suvlasnik Gortana u stečaju.

I zbog toga se povlači i tužba Gortan prema Lignumu o ništavosti ugovora. Naime, Gortan da bi tužio Grad morao je dokazati da je on jedini vlasnik nekretnina pa su forme radi tužili Lignum koji se u registru vodi kao suvlasnik, uz Stanka Zrilića i odvjetnika iz Zagreba, Marka Kerna. On je 2015. godine figurirao kao većinski vlasnik Gortana. Ta nekad značajna građevinska tvrtka 2016. završila je u predstečaju, odnosno stečaju u kojem se najviše naplatila OTP banka, koja i dalje bdije nad stečajem Gortana.

Komunalna infrastruktura TIZ-a, građenog kao elitni kompleks, u međuvremenu je postala zapuštena, što se najbolje vidi i na našoj fotogaleriji.