Zadarska županija od 1. siječnja 2020. godine dobiva 12. odjel koji će se zvati Upravni odjel za povjerene poslove državne uprave.

Bit će to najveći županijski odjel u kojem će biti stotinjak državnih službenika, a za koji će se početkom godine raspisati natječaj za novog pročelnika. On neće imati status kao dosadašnji predstojnik ureda, jer će biti izravno odgovoran županu Božidaru Longinu i neće prolaziti sigurnosnu provjeru kojoj su bili izložene osobe prije imenovanja za predstojnika.

Poznat je podatak kako će iz Ureda državne uprave 112 osoba prijeći pod kapu Zadarske županije, a kako se njih 26 odlučilo za mirovinu. Spajanje županijske samouprave s državnom upravom reformska je mjera Vlade koja bi trebala osigurati "da građani mogu što brže, učinkovitije i efikasnije ostvariti određena prava u županijskim administracijama", izjavio je župan Longin.

Početkom iduće godine neće se puno promijeniti osim troška pečata te izmjene zaglavlja papira koji su i dalje glavno "oružje" te administracije. Službenici 12. županijskog odjela ostaju na istoj lokaciji: zgradi u Vruljici te u ispostavama u gradićima Zadarske županije.

Dosadašnji predstojnik Stipe Zrilić vjerojatno će se natjecati za pročelnika, što je on nekad i bio, dok će Ured državne uprave, doznajemo, napustiti ili to već jesu, voditeljice pojedinih odjela kao što su Vesna Colić i Gordana Dell Orco. Ona je vodila Službu za društvene djelatnosti iz koje otišlo 7, a ostalo je 16 službenika. Prije šest godina uvedeno je mjesto sportskog inspektora na kojem je do iznenadne smrti bio Harold Hari Pece.

Radno mjesto sportskog inspektora nije nikad popunjeno, a nakon 1. siječnja 2020. temeljem Zakona o izmjenama Zakona o sportskoj inspekciji navedene poslove preuzima Središnji državni ured za sport, rekli su nam na naš upit u Uredu državne uprave.

Od tamo smo i dobili službeno očitovanje o prelasku pod županijsku kapu: Županije razmjerno povjerenim poslovima, preuzimaju državne službenike, uključujući predstojnike, namještenike, pismohranu i drugu dokumentaciju te opremu i sredstva za rad mjesno nadležnih ureda državne uprave.

Državni službenici i namještenici iz stavka 2. ovoga članka nastavljaju obavljati poslove na kojima su zatečeni te imaju pravo na plaću prema dosadašnjim rješenjima odnosno ugovorima o radu do donošenja rješenja o rasporedu na odgovarajuća radna mjesta u upravnim tijelima županija iz stavka 1. ovoga članka.

Državni službenici i namještenici raspoređeni u uredima državne uprave u županijama koji od stupanja na snagu ovoga Zakona do 31. prosinca 2025. stječu uvjete za starosnu mirovinu, a koji se do 1. listopada 2019. izjasne o sporazumnom prestanku državne službe ostvaruju pravo na otpremninu u iznosu koji odlukom odredi ministar nadležan za poslove opće uprave, navodi se iz Ureda državne uprave koji odbrojava posljednje dane.