Grad Zadar objavio je nacrt prijedloga Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području Grada Zadra. Odlukom se utvrđuje visina turističke pristojbe prema kapacitetu brodova na kružnom putovanju. Početna cijena je 1.000 kuna za brodove između 50 i 200 putnika, a najviše, za brodove koje mogu prevesti preko 2.000 ili 3.000 putnika, su 15 odnosno 20 tisuća kuna.

Ove godine u Zadar su uplovila 52 broda kapaciteta preko 2.000 putnika, što bi samo u ovoj kategoriji Zadru donijelo prihod od blizu 800.000 kuna. Kada se tome pribroji i stotinjak uplovljavanja manjih brodova, prihod bi u sličnoj godini mogao biti i dvostruko veći.

U nacrtu odluke pročelnik Upravnog odjela gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka Grada Zadra Ivica Katić obrazlaže kako je člankom 11. Zakona o turističkoj pristojbi propisano da brod na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama, kada se nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke, može plaćati turističku pristojbu, a općinsko ili gradsko vijeće donosi odluku hoće li se predmetna turistička pristojba naplaćivati i u kojem iznosu. Sredstva se raspoređuju gradu (85%) i županiji (15%). Najviši iznosi pristojbe na području Hrvatske propisani su u rasponu od 2.000 do 40.000 kuna, a Grad Zadar naplaćivat će pola od maksimalnog iznosa.

Do sada Grad Zadar nije naplaćivao ovu pristojbu, kojom bi se financirao razvoj, unaprjeđenje i održavanje javne turističke infrastrukture i usluga poput plaža, parkova, biciklističkih staza, zadarskih instalacija itd.

- Predlaže se da se turistička pristojba ne propiše u zakonski najvišem dopuštenom iznosu, već da se propiše u optimalnom iznosu koji neće imati negativan utjecaj na broj dolazaka kruzera u naš grad, a istovremeno će se ostvariti određeni namjenski prihodi u gradskom i županijskom proračunu koji će se koristiti za projekte namijenjene podizanju kvalitete odnosno poboljšanju javne i turističke infrastrukture kao i za projekte i programe održivog razvoja, objašnjava Katić.

Razdoblje internetskog savjetovanja traje od 3. do 10. prosinca, a Odluka će stupiti na snagu tek 1. siječnja 2021. godine.

Kategorije pristojbi (putnici/kn)
50 - 200        1.000,00
201 - 500      2.500,00
501 - 1000    5.000,00
1001 - 2000  10.000,00
2001 - 3000  15.000,00
3001 - i više  20.000,00