U kolovozu je Tržnica objavila javni poziv za zakup štandova na novoj kvartovskoj tržnici na Meladi, da bi na svojoj stranici objavili kako je tamo još uvijek slobodno šest mjesta.

U međuvremenu direktor Tržnice Zadar, Tomislav Letinić ne odgovara na naše pozive, pa ga ne možemo pitati gdje se istopio onaj veliki interes za prodaju na Meladi. Grad Zadar uložio je 600 tisuća kuna u uređenje tog prostora koji nakon nepunih godinu dana zjapi poluprazna. Naime, prema grafičkoj informaciji Tržnice, zauzet je samo kiosk mesnice i još dva štanda. Nameće se pitanje opravdanosti tog komunalnog zahvata s obzirom da građani se opskrbljuju u trgovačkim centrima jer im je tamo jeftinije voće i povrće pa makar bilo i uvozno. I kvartovska tržnica Bili brig nije mjesto interesa zakupaca. Šest štandova je prazno, četiri su zauzeta kao i četiri kioska. Jedino je tržnica na Relji u potpunosti iskorištena. Tamo su zakupljeni svi planirani i postavljena 43 štanda.

Najveća gradska tržnica s kapacitetom od 94 prodajna mjesta s osam rashladnih vitrina, ima slobodnih 20 štandova. Unatoč svim potezima direktora Tržnice, interes za tu tržnicu ne mijenja se kod prodavača, a opada kod kupaca na što se žale tamošnji dugogodišnji zakupci - upirući na Relju koja im je preuzela dio kupaca, a cijene su, tvrde, veće. Čak je i javnosti najpoznatija Drita Dunatov zakupila štand pored gradske tržnice i na tržnici City Gallerie.