Nakon održanih redovnih izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u svibnju ove godine, temeljem Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina župan Zadarske županije sazvao je konstituirajuće sjednice Vijeća srpske, albanske i bošnjačke nacionalne manjine u Zadarskoj županiji koje su održane u utorak 6. lipnja 2019. godine u Velikoj vijećnici Doma Zadarske županije.

Konstituirajuće sjednice otvorio je župan Zadarske županije Božidar Longin koji je čestitao izabranima članovima Vijeća, poželio im uspješan rad, a posebno uspješnu i kvalitetnu suradnju sa Zadarskom županijom u svim poslovima na području promicanju prava nacionalnih manjina.

Sukladno Zakonu o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, vijeća nacionalnih manjina se smatraju konstituirana izborom predsjednika, a mandat članovima vijeća izabranim na izborima počinje danom konstituiranja vijeća.

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U ZADARSKOJ ŽUPANIJI

Sukladno konačnim rezultatima izbora Županijskog izbornog povjerenstva od 13. svibnja 2019. godine u Vijeće srpske nacionalne manjine u Zadarskoj županiji izabrano je 25 članica i članova.

Na konstituirajućoj sjednici Vijeća za predsjednicu Vijeća srpske nacionalne manjine u Zadarskoj županiji izabrana je gđa. Rajka Rađenović, a za zamjenika predsjednice gdin. Milan Milić.

Ostali izabrani članovi Vijeća srpske nacionalne manjine u Zadarskoj županiji su: Nikola Bolta, Milan Budimir, Sretko Crnokrak, Veselko Ćakić, Gojko Drča, Špiro Gnjatović, Dušan Lakić, Dmitar Ležaja, Milorad Matić, Željko Medić, Žarko Milić, Milorad Oluić, Živko Oluić, Milena Pualić, Mirjana Radić, Nebojša Rađenović, Jelena Rastović, Aleksandra Rastović Pavličić, Vesna Tasić, Milenko Vojvodić, Djuka Katarina Vrcelj, Goran Vrcelj i Stanko Vukadinović.

VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE U ZADARSKOJ ŽUPANIJI

Sukladno konačnim rezultatima izbora Županijskog izbornog povjerenstva od 13. svibnja 2019. godine u Vijeće albanske nacionalne manjine u Zadarskoj županiji izabrano je 25 članica i članova.

Na konstituirajućoj sjednici Vijeća za predsjednika Vijeća albanske nacionalne manjine u Zadarskoj županiji izabran je gdin. Šefki Aliy, a za zamjenika predsjednika gdin. Salih Bučaj.

Ostali izabrani članovi Vijeća albanske nacionalne manjine u Zadarskoj županiji su: Bavti Abdulai, Samet Bećiri, Alfred Dedaj, Anton Dedaj, Arben Dedaj, Ilir Dedaj, Lon Dedaj, Norbert Dedaj, Arta Dodaj, Leonard Gegaj, Vahid Gegolaj, Prenk Gojani, Agim Havziu, Almir Havziu, Mihill Kolgjeraj, Djon Koljdjeraj, Igor Koljdjeraj, Roze Koljdjeraj, Nusret Osmanović, Nikolle Prekpalaj, Pal Prekpalaj, Teuta Serreqi Jurić i Gjon Zimaj.

VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U ZADARSKOJ ŽUPANIJI

Sukladno konačnim rezultatima izbora Županijskog izbornog povjerenstva od 13. svibnja 2019. godine u Vijeće bošnjačke nacionalne manjine u Zadarskoj županiji izabrano je 25 članica i članova.

Na konstituirajućoj sjednici Vijeća za predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Zadarskoj županiji izabran je gdin. Hase Salihović, a za zamjenika predsjednika gdin. Ismet Seferagić.

Ostali izabrani članovi Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Zadarskoj županiji su: Emira Alidžanović, Enver Alidžanović, Alma Bašić, Ćamil Bašić, Ema Begović, Jasmin Begović, Sauda Begović, Almasa Čerimić, Ismet Čerimić, Jusmir Felić, Mervana Fisher, Senita Hadžić, Silvad Hadžić, Smail Kapić, Mirsad Mušić, Nijaz Perviz, Fatima Salihović, Damir Smailović, Safeta Smailović, Hikmeta Soldo, Šero Velić, Muhamed Žerić, Senija Žerić.