Danas u 14 sati dr. sc. Marija Bilić održat će predavanje pod naslovom „Trendovi u prevoditeljskoj industriji - tehnologije i očekivanja" u sklopu Lingvističke sride Odjela za lingvistiku.

Predavanje će se održati u dvorani za poslijediplomske studije u Rektoratu Sveučilišta u Zadru.