ZADAR - U Gradskoj vijećnici jučer je održano javno izlaganje Urbanističkog plana uređenja (UPU) zapadnog dijela Vitrenjak II, kojeg je po narudžbi tvrtke Kamen gradnja izradio D&Z.

Planom, čiji je obuhvat 2.7 hektara, predviđena je pretežno nova stambena gradnja (uz mogućnost uslužnih i društvenih djelatnosti) i propisani uvjeti, koji su prema tvrdnjama sudionika rasprave, pogodovali isključivo investitoru plana.

Raspravu je otvorio bivši dogradonačelnik Zadra Ivica Vlakić, a „zasolio" njegov brat Jakov Vlakić koji živi u Zagrebu. Oni su jedini od vlasnika zemljišta koje je na toj lokaciji pripadala "bodulima".

Veći dio zemljišta kupila je tvrtka Kamen gradnja. - Zbog njih, mi manji vlasnici smo stavljeni u neravnopravni položaj. Planom se predviđa veličina građevinske čestice od 1000 metara četvornih, dok je Prostornim planom Grada Zadra građevinska parcela dimenzionirana na 600 kvadrata. To je kazneno djelo obezvrjeđivanja tuđe imovine, kazao je Vlakić u javnoj raspravi koju je vodio Matko Segarić, zamjenik pročelnika za graditeljstvo.

Jakov Vlakić je više puta ponovio kako se tako predloženim planom pogodovalo isključivo investitoru. - Ovo neće sati samo na našim prigovorima, a to je upozorenje, a ne prijetnja, kazao je Vlakić. Segarić je zbog njegove intonacije govora to doživio kao prijetnju, što je ušlo u zapisnik s javne rasprave.

Vlakić je rekao kako su se manji vlasnici pokušavali dogovoriti s najvećim vlasnikom i investitorom UPU-a ali  im to nije uspjelo. - No, nakon što sam ja u petak ujutro razgovarao s Vama, poslijepodne sam imao vrlo neugodan poziv od predstavnika investitora, koji mi je rekao kako se ja nema što petljati u urbanistički plan, kazao je Jakov Vlakić.

Osim veličine građevinske parcela, braća Vlakić, čiji je tren veličine 821 metar, iznijeli su primjedbu na put, kojeg su izrađivači plana ucrtali preko parcela privatnih vlasnika, a zbog čega će Grad Zadar morati vršiti otkup zemljišta. Najviše ih je smetalo parkiralište predviđeno  i preko njihove djedovine. - Ono završava taman do čestice kojoj je 100 posto jedan vlasnik koji može formirati parcelu od 1000 kvadrata na najljepšoj lokaciji, treća je primjedba koju su iznijeli Vlakićevi, pripremljeni za raspravu s alternativnim rješenjima.

Grad Zadar, kao posrednik, trebao bi ovim planom osigurati da se pomire javni i privatni interesi, sugerirali su Vlakići zamjeniku Segariću koji je ozbiljno shvatio njihove primjedbe. Hoće li ih uvažiti, znat će se nakon 2. veljače do kada je Plan na javnom uvidu. UPU Vitrenjak će u konačnici usvojiti Gradsko vijeće.