Grad Zadar ulaže gotovo pola milijuna kuna u rekonstrukciju igrališta u Mjesnom odboru Brodarica. Putem javnog natječaja traži se izvođač koji će za 450 tisuća kuna (bez PDV-a) u roku od 45 dana obnoviti postojeće igralište površine 1.703 m2.

Prema projektu kojeg je izradio zadarski "Struktura - projekt", sadašnji položaj postojećeg rukometnog i košarkaškog igrališta neznatno će se promijeniti, ali će se zbog osiguravanja dovoljne udaljenosti igrališta od ogradnih zidova zapadni dio igrališta povećati u smjeru sjevera. Zbog toga će se postojeća betonska tribina smještena na istočnom dijelu igrališta ukloniti i izgradit će se novi AB zid, koji će ujedno biti i prvi red nove tribine, iza kojeg se predviđa postavljanje montažno demontažnih tribina. Također će se zapadni dio sjevernog ogradnog zida ukloniti i izvest će se novi zid, translatiran za 3 metra prema sjeveru, na dijelu parcele čiji su vlasnici dali pismeni pristanak.

Kolni pristup na igralište moguć je jedino sa sjevera, iz ulice Put Dikla, dok je sa južne strane, iz Ulice Denisa Špike moguć pristup samo pješacima. Rekonstrukcijom je predviđeno da se postojeća parkirališna mjesta sa istočne strane igrališta u potpunosti sačuvaju te da se sa sjeverne strane izvede još osam parkirališnih mjesta od kojih će jedno biti invalidsko.

Krajnji rok za dostavu ponuda izvođača za rekonstrukciju sportskog igrališta "Brodarica" je 6. kolovoza do 14 sati.