ZADAR - Državno sudbenog vijeća (DSV) na svojoj posljednjoj sjednici donijelo je nekoliko kadrovskih odluka vezano za Općinski sud u Zadru.

Sudbena vlast odobrila je zahtjev dviju sutkinja Prekršajnog suda Jadranke Nižić-Peroš i Mitre Meštrović za prelazak na Općinski sud na vrijeme od dvije godine. One od 1. ožujka 2018. službeno prelaze na Općinski sud kojem bi se u nekom vremenu trebao pripojiti Prekršajni sud, što neće biti jednostavan proces.

- Općinski sud je ostao bez nekoliko sudaca. Jedni su prešli na Županijski sud, otišli u mirovinu, itd.Ostali njihovi predmeti koje treba preuzeti. Ima posla kojeg ćemo kolegica i ja preuzeti prije spajanja sudova, rekla nam je sutkinja Jadranka Nižić-Peroš.
Ona je godinama vršiteljica dužnosti predsjednice Prekršajnog suda. Kada ode na Općinski sud, tada će Državno sudbeno vijeće imenovati nekoga od sutkinja ili sudaca za vršitelja dužnosti, dok svi ne prijeđu pod kapu Općinskog suda.
S toga suda, sutkinja Višnja Tomić odlazi u mirovinu. Državno sudbeno vijeće na njezin zahtjev razrješava se sudačke dužnosti koja će joj prestati 14. ožujka 2018.

Odlukom DSV-a, Antoniji Božina, sutkinji Općinskog suda u Zadru produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 4. veljače 2018. Radi se o sutkinji koja je suspendirana i protiv koje je potvrđena USKOK-ova optužnica.