ZADAR - Suvremeno sudstvo i povjerenje u javnost, naziv je teme koja će se u Zadru razmatrati na 3. Međunarodne konferencije sudaca.

Konferenciju će u petak otvoriti novi predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa. On je dugo bio predsjednik nacionalne udruge sudaca. A upravo zadarski ogranak Udruge hrvatskih sudaca, kojeg vodi sutkinja Jadranka Nižić Peroš, predsjednica Prekršajnog suda, potaknula je i organizira ovu jedinstvenu konferenciju sudaca. Na prvoj je bilo 58 sudaca, na drugoj 78, a na trećoj će se okupiti 90 sudaca iz 22 zemlje, kazala nam je glavna organizatora najvećeg skupa sudaca u Hrvatskoj. Njima će se u petak u poslijepodnevnim satima pridružiti ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.

- Svrha ove konferencije je razmjena mšiljenja s kolegama sucima iz drugih država te prenošenje iskustva iz aktualnih tema sudstva. Kroz panale i rasprave u programu konferencije, osobita pažnja posvetit će se jačanju povjerenja javnosti, radi efikasnijeg pravosudnog sustava u čemu veliku ulogu ima komunikacija s novim medijima, navela je sutkinja Jadranka Nižić Peroš.
Konferencija se održava na Sveučilištu u Zadru u petak i subotu. U organizaciji su pomogli Ministarstvo vanjskih poslove te CELLI Instituta Prag.