Grad je objavio Javni poziv za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2016. godinu.

Korisnici potpora su obrtnici, vlasnici tradicijskih i umjetničkih obrta čije je prebivalište kao i sjedište obrta na području grada Zadra, a koji obavljaju djelatnost tijekom cijele godine.

Dodjeljuje se 20 potpora, a najviši pojedinačni iznos kojeg obrtnik može dobiti je 10 tisuća kuna. Rok prijave je mjesec dana. 

Potpore se odobravaju za sljedeće namjene: poboljšanje uvjeta rada, financiranje troškova nabave novih strojeva, opreme i alata, edukacije, izlaganje na specijaliziranim sajmovima, izrada promidžbenog materijala, financiranje godišnjih troškova energenata i obveza prema Gradu Zadru te stjecanje uvjerenja.