Dana 19. 05. u 20 sati u izložbenim dvoranama Prirodoslovnog odjela Narodnog muzeja Zadar otvara se izložba živih zmija pod naslovom „Zmije opasna ljepota". Izložba de biti otvorena u vremenu od 20.05. do 31.08. 2014. godine. Izložbu organizira Prirodoslovni odjel Narodnog muzeja Zadar u suradnji s tvrtkom „Reptiles Nest".

Tvrtka „Reptiles Nest" iz Tržiča u Sloveniji, posjeduje jednu od najraznolikijih zbirki živih zmija na svijetu. Dio tog jedinstvenog i egzotičnog svijeta prikazati de u Zadru. Izložba je do sada putovala u više gradova i poznata je po kvaliteti i sigurnosti jer se sve životinje nalaze u sigurnosnim drvenim nastambama, terarijima, opremljenim debelim laminiranim staklom. U terarijima je prikazan prirodni okoliš u kojem zmija živi i u kojem se najbolje osjeda. Nastambe su opremljene detaljnim info pločama na kojima se mogu pročitati osnovni podaci o pojednoj vrsti. Na izložbi de biti i pet informativnih panoa s osnovnim podacima o zmijama.

U terarijima de biti prikazane neke od najopasnijih egzotičnih otrovnih, ali i neotrovnih zmija. Zadrani, a i njihovi gosti tako de modi vidjeti različite vrste ljutica, kobri, guja, pitona, mambi, čegrtuša, ali i neke naše zmije kao što su poskok, riđovka, kravosas i bjelica. Na izložbi de biti prikazano 37 vrsta. Među njima de se nalaziti i crna mamba - najbrža zmija koja izaziva najviše straha i njena bliska srodnica - zelena mamba, te tajpan - najotrovnija kopnena zmija na svijetu. Kobre de biti zastupljene s nekoliko vrsta: kraljevska kobra - najveda otrovnica na svijetu, čuvena indijska kobra, crvena kobra pljuvačica - najveda kobra pljuvačica na svijetu. Izloženo de biti i nekoliko vrsta čegrtuša (zvečarki), poznatih stanovnika južne i sjeverne Amerike, među kojima de biti i istočna dijamantna čegrtuša najveda i najteža čegrtuša na svijetu, ujedno i najopasnija zmija u SAD-u. Naravno nedete ostati razočarani ni s brojnim zanimljivim ljuticama kao što je gabonska ljutica - najteža otrovnica te ujedno i zmija s najduljim otrovnim zubima na svijetu (do 55 mm), McMahonijeva pustinjska ljutica, Russelova ljutica - zmija koja je odgovorna za najvedi broj smrtnih slučajeva na svijetu. Osim otrovnica na izložbi de biti i neke neotrovne zmije kao što su mrežasti piton - najdulja zmija na svijetu, i burmanski piton - jedna od 6 najvedih vrsta zmija na svijetu, te čuvena zelena anakonda - najteža zmija na svijetu i još mnoge druge jednako zanimljive vrste.
Obučeni čuvari i vodiči pružit de posjetiteljima mogudnost dodirivanja i fotografiranja s neotrovnim vrstama, te de biti na raspolaganju za sve vrste upita i informacija.

Izložba je organizirana za sve one posjetitelje koji vole prirodu i žele vidjeti teme vezane uz nju, a takvih sadržaja je u gradu Zadru malo. Osim za domade stanovništvo, mislimo kako de izložba biti zanimljiva i atraktivna i turistima čime de se turistička ponuda grada zasigurno obogatiti.

Cijela izložba je napravljena dvojezično na hrvatskom i engleskom jeziku. Stručni vodiči de kroz izložbu posjetittelje modi aktivno voditi i odgovarati na njihova pitanja na hrvatskom, engleskom i slovenskom jeziku, a imena zmija su prevedena na još nekoliko svjetskih jezika.

Osim za pojedinačne posjete pripremili smo i program za najavljene grupe posjetitelja. On uključuje: uvodnu lekciju (što su zmije, kako se razlikuju vrste, ponašanje zmija, otrovi...), upoznavanje s načinom na koji se u terarijima rukuje sa zmijama, kako izgleda zmijski svlak i kostur, demonstracija sa neotrovnim i bezopasnim zmijama gdje posjetitelji mogu dodirnuti zmiju i ostvariti možda svoj prvi kontakt s ovom iznimnom skupinom.