Nakon što je Gradsko vijeće dalo zeleno svjetlo za novi natječaj za prodaju građevinskog zemljišta na Belafuži, kojim je snižena cijena četvornog metra zemljišta sa 170 na 155 eura, Grad Zadar je zemljište očekivano prodano Lignumu d.o.o. Murvica. Riječ je o zemljištu koje ima nešto više od šest tisuća četvornih metara, a nalazi se jugozapadno od crkve na Belafuži i trenutačno se koristi kao parkiralište.

Spomenuta odluka, zajedno s odlukom o kupnji Bagatovog igrališta, s jučerašnjeg kolegija gradonačelnika ide na Gradsko vijeće. U pozadini prodaje zemljišta na Belafuži stoji želja Grada Zadra da postane vlasnik zemljišta gdje je nogometno igralište "Bagat", koje je u vlasništvu tvrtke "Lignum" poduzetnika Ivana Jurjevića. Na Jurjevićevoj parceli Grad Zadar namjerava graditi sportsku dvoranu za Tehnički školski centar i nogometno igralište s pomoćnim terenima.

Priča o kupnji Jurjevićeve parcele i prodaji zemljišta na Belafuži krenula je prije više od godinu dana, kada je Grad Zadar raspisao natječaj za zamjenu gradskog građevinskog zemljišta za nogometno igralište "Bagata", u vlasništvu tvrtke "Lignum". Taj natječaj je naknadno poništen te je pokrenuta nova procedura kojom bi Grad u konačnici postao vlasnik Jurjevićeve parcele.

Nova procedura podrazumijevala je promjenu modela kojim će Grad Zadar doći do Jurjevićevog terena. Tako se nije išlo na natječaj za zamjenu građevinskog zemljišta, već se prvo namjerava prodati gradsko zemljište na Belafuži. Novac koji dobije od prodaje Grad će utrošiti za kupnju zemljišta u vlasništvu "Lignuma".
Nekoliko terena

Zadarski gradonačelnik dr. Zvonimir Vrančić je pojasnio da se radi o isključivo namjenskoj prodaji zemljišta. Novcem koji Grad Zadar dobije od prodaje nekretnina na Belafuži, kupit će od Lignuma Bagatovo igralište. Tamo je predviđena gradnja dodatnih sportskih sadržaja, sportske dvorane za TŠC, nogometno igralište s tribinama za 2.000 gledatelja, teren za mali nogomet i nekoliko teniskih terena.