U sklopu svjetske akcije obilježavanja Dana inteligencije, a koja će se u RH obilježiti održavanjem testiranja inteligencije u desetak gradova, planirano je testiranje i u gradu Zadru, dana 25.09.2010. (subota) od 11-15 sati u gimnaziji Vladimir Nazor.

Prijava za samo testiranje može se obaviti putem web-stranice www.mensa.hr (uplata 60,00 kn) ili na prijavnom pultu na sam dan testiranja, već od 10,45 sati, uz predočenje službenog dokumenta sa slikom (osobna, putovnica, vozačka) i uplatu 75 kn za troškove testiranja. Ove su cijene prigodne u povodu navedene akcije.

Za pristup testiranju nije potrebno nikakovo predznanje niti je bitna kulturna, obrazovna, geografska niti bilo koja druga pripadnost. Test je neverbalnog tipa, ne sadrži nikakove alfanumeričke (slovne i brojčane) oznake niti specifična kulturna ili geografska obilježja. Rezultat testiranja, kojeg provode isključivo ovlašteni psiholozi, stiže u roku od mjesec dana na adresu koju kandidat prijavi na samom testiranju, poznat je samo psihologu i kandidatu i ima međunarodno priznatu vrijednost.

Pristupiti mogu osobe sa navršenih 14 godina i osobe koje nisu već bile na testiranju u 2007. i 2008. godini.