Vijećnica SDP Irena Dragić dobila je opširan odgovor na pitanje zbog čega se Grada Zadar odriče prava na isplatu stipendija kategoriziranim sportašima. To je na sebe preuzelo Ministarstvo sporta ali pri tom nije zabranilo lokalnim vlastima da oni nastave stipendiranje vrhunskih sportaša. Proračunski novac se isplaćuje kroz javne potrebe u sportu, preko Sportske zajednice kojoj je na čelu Snježana Jurinić iz Odjela za kulturu i sport.

Odgovor potpisuje resorna pročelnica Dina Bušić koja je na sjednici Gradskog vijeća ustvrdila kako ne može biti dvostrukog financiranja. Prenosimo ga u cjelini pa tko ga uspije pročitati jer odgovor se krije u posljednjoj rečenici.

sukladno Zakonu o sportu, Republika Hrvatska potiče vrhunski sport, zdravstveno usmjerenu tjelesnu aktivnost, školski i akademski sport, parasport i sport gluhih te sportske aktivnosti djece i mladih kroz financiranje javnih potreba u sportu na državnoj razini. Prema čl. 75. javne potrebe u sportu na lokalnoj razini, osiguravaju iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prema Zakonu o sportu, sportsku stipendiju kategoriziranom sportašu za sportsko usavršavanje može, sukladno općem aktu, isplaćivati Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih. Sportsku stipendiju kategoriziranom sportašu, sukladno općem aktu, može isplaćivati jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sportska zajednica, sportski savez i sportski klub. Sportske stipendije iz članka 80. ovoga Zakona i stavka 1. ovoga članka, ako se isplaćuju iz javnih izvora, međusobno se isključuju.

U ovogodišnjem programu Javnih potreba u sportu za 2023. godinu sredstva za stipendije iz Proračuna Jedinice lokalne i područne samouprave osigurana su i isplaćuju se kroz redovnu djelatnost sportskih udruga te niti jednom sportskom klubu iz grada Zadra nije ukinuta nego se i dalje prema njihovim zahtjevima isplaćuju iz redovne djelatnosti (da su sredstva ukinuta išao bi rebalans proračuna športske zajednice na Gradsko vijeće. Pravilnik i Odluku o stipendiranju sportaša grada Zadra može donijeti i staviti van snage samo Skupština sportske zajednice Grada Zadra koja o tome nikada nije niti razmišljala).

Promjenom zakonske regulative, stupanjem na snagu Pravilnika o pokriću obveznih doprinosa, trajnoj novčanoj naknadi, dodjeli nacionalne sportske stipendije i ,nagradama za sportska ostvarenja, sportska zajednica je u skladu sa prethodnim uputila pismenu obavijest svim udrugama da se jave svojim nadležnim sportskim savezima za isplatu stipendije kategoriziranih sportaša I, II i III kategorije sukladno izdanim rješenjima od strane Hrvatskog olimpijskog odbora da ne propuste rokove za traženje iste.

Sportske udruge su te koje sklapaju ugovor sa stipendiranim sportašem i imaju sklopljen ugovor o stipendiranju do 31. prosinca 2023. godine do kada traje Program javnih potreba u sportu za tu godinu. Na temelju sklopljenog ugovora iz Proračuna grada Zadra isplaćuju im se stipendije kroz stavku redovne djelatnosti, tako da je Sportska zajednica Grada Zadra uputila obavijest sportskim udrugama da zatraže i nacionalnu stipendiju na koju imaju pravo sukladno Zakonu da ne propuste rokove za traženje istih ali nije ukinula stipendije koje isplaćuju ie Programa javnih potreba u sportu.

Kao što je i prethodno navedeno sredstva koja su osigurana Programom javnih potreba u sportu u 2023. godini za stipendije, isplaćuju se u sklopu redovne djelatnosti svake sportske udruge. Isplaćena sredstva se priznaju kao trošak koji udruga podnosi sportskoj zajednici kod redovnog pravdanja isplaćenih sredstava.

Prema tome u skladu sa Zakonskim i normativnim aktima, sportaši svoja zaslužena prava koja se odnose na stipendiju sukladno rješenju Hrvatskog olimpijskog odbora ostvaruju kroz sredstva za redovnu djelatnost sportske udruge prema sklopljenom Ugovoru o Programu javnih potreba iz sporta i nacionalne sportske stipendije koja su osigurana iz Proračuna Ministarstva sporta i turizma.