Zadarski župan Božidar Longin uputio je na sjednicu Županijske skupštine prijedlog novog Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika. Županija je sličan pravilnik donijela 2009. godine, ali je inspekcijskim nadzorom ove godine utvrđeno da se kao ovlašteni donositelj pravilnika navodi Županijsko poglavarstvo, koje već godinama ne postoji, pa je bilo potrebno uskladiti ga sa današnjim stanjem.

Prema prijedlogu novog pravilnika, rad pročelnika jednom godišnje ocjenjivat će župan, dok će pročelnici ocjene davati službenicima u svom resoru. Ocjena službenika i namještenika Zadarske županije temelji se na stručnom znanju iskazanom u obavljanju poslova, učinkovitosti i kvaliteti rada te poštivanju službene dužnosti.

Na obrascima koje će župan i pročelnici ocjenjivati vrednovat će se praćenje, poznavanje i primjena zakonskih propisa, odnos prema stručnom usavršavanju, novim znanjima i sl. Kvaliteta rada ocjenjuje se prema samostalnosti u obavljanju radnih zadataka, suradnji, pravovremenosti, kreativnosti u obavljanju postavljenih zadataka.

Jedan od kriterija je i poštivanje službene dužnosti - odnos prema nadređenom službeniku, kolegama na radnom mjestu, strankama i poštivanju radnog vremena. Raspon ocjena bit će od „ne zadovoljava (1)" do „odličan (5)", a nakon izračuna prosjeka dat će se konačna ocjena.