Na području spornog zadarskog proračuna za 2023. godinu ovaj tjedan nastalo je zatišje. Nakon sastanka s gradskim vijećnicima, iz Grada Zadra poslali su upit Ministarstvu uprave koje bi trebalo dati pravno tumačenje situacije koju je profesor Pravnog fakulteta, dr. sci. Mislav Škarica odmah proglasio zadarskim presedanom. Gradsko vijeće donijelo, a Gradonačelnik obustavio izvršenje proračuna.

- To je zakonski nedefinirano stanje - što se može napraviti nakon provedenog nadzora Ministarstva financija a prije Visokog upravnog suda, tako da ja mislim da ćemo teško dobiti pravo tumačenje, kazao je Marko Vučetić, predsjednik Gradskog vijeća.

On će, kao što je najavio, sazvati sastanak klubova vijećnika oko izbora vijeća. Prijedlog Upravnog vijeća Znanstvene knjižnice skinut je s dnevnog reda jer je HDZ koji je izgubio kontrolu nad tom ustanovom pokazao, kako je rekao Vučetić, svoju pedagogiju straha. Jedan od kandidata se povukao kad je čuo raspravu na Gradskom vijeću u kojoj je gradonačelnik Branko Dukić našao za shodnim pitati tko je predloženi Renato Petani. Dukić je optužio vijećničku većinu kako već dvije godine, kako je kazao, rade sprdnju od Znanstvene knjižnice. Gradonačelnik Zadra je čestitao v. d. ravnatelju iako je na tom mjestu Marijana Senkić Klapan.

I dok je većina predložila trojicu članova Upravnog vijeća Znanstvene knjižnice, gradonačelnik Branko Dukić dao je protuprijedlog i to samo s jednim članom. Radi se o umirovljenoj sveučilišnoj profesorici Tatjani Aparac-Jelušić koja ima 74 godine i živi u Gorskom kotaru.

- Ne može on kao gradonačelnik predlagati, već Gradsko vijeće, podsjeća Vučetić. Iako je on osobno dobar s kandidatkinjom, takav Dukićev prijedlog, prema Vučetićevim riječima, je omalovažavanje zadarskih kadrova.

Upravno vijeće Znanstvene knjižnice neće biti jedina tema tog sastanka na kojem će se razgovarati o reviziji vijeća u ostalim ustanovama u kulturi. Osim u HNK Zadar. Naime, došlo je do usvajanja Zakona o kazalištima prema kojem članove kazališnog vijeća imenuje i razrješuje izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. To znači da ih imenuje Gradonačelnik a Gradsko vijeće se razvlašćuje. Ravnatelj zadarskog kazališta više ne mora podnositi izvještaj o poslovanju Gradskom vijeću već kazališnom vijeću. Gradonačelnik je taj koji imenuje ravnatelja.

- Zato se i poništio prvi natječaj jer se čekao novi zakon o kazalištima kojim se suštinski gubi uloga Gradskog vijeća, kazao je Vučetić, znajući što je prethodilo tom političkom zaokretu.

Prema raspravi HDZ-ovog zastupnika Rade Šimičevića, koji je u upravnim vijećima HNK Zadar i Znanstvene knjižnice iza sebe ostavio HDZ-ovu vijećnicu Marjanu Bakmaz, isti model upravljanja s kazališta trebalo bi prenijeti na knjižnice. Gradonačelnici su bogomdani u kadroviranju.