Stigao je odgovor direktora Vodovoda Tomislava Mateka na izjave županijskog vijećnika Akcije mladih Marka Pupića Bakrača koji je jučer sazvao konferenciju za medije kako bi upozorio javnost da ta gradska firma isključuje vodu građanima što je, prema njegovim riječima, protuzakonito i nehumano. Takvu, kako je on naziva, "prijetnju" zaprimio je i on sam.

- Poslali su mi da sam dužan 6.400 tisuća kuna i da će mi isključiti vodu ako ne podmirim dug u roku od 15 dana. Na našu reklamaciju ispostavilo se da taj dug ne postoji, već jedan račun od 600 kuna. Ovakvi dopisi poprimili su oblik epidemije, dobiva ih svaki drugi čovjek, a još 2007. godine Ustavni sud je donio pravorijek u kojem se jasno kaže da se voda, struja i plin ne mogu isključivati. Može se ići na sudski i ovršni postupak, ali isključenje ne, a Vodovod to radi i tako krši zakone i propise, istaknuo je Pupić Bakrač.

No Matek tvrdi kako postoji temelj za slanje opomene županijskom vijećniku, a za odluku Ustavnog suda kaže kako više nije primjenjiva.

Prenosimo u cijelosti njegovo očitovanje na izjave Pupića Bakrača:

Gdin. Pupiću Bakraču je dana 20.09.2022. godine, sukladno Općim i tehničkim uvjetima propisanoj proceduri, upućena Obavijest o obustavi isporuke vodne usluge kojom se obavještava o visini potraživanja Vodovoda d.o.o. Zadar kao i mogućnosti obustave isporuke vodne usluge ukoliko se potraživanje ne podmiri u ostavljenome roku. Predmetno potraživanje odnosi se na dva mjerna mjesta sa stanjem na dan 20.09.2022. godine.

Nadalje, dana 19.09.2022., 22.09.2022. i 14.10.2022. godine podmiren je dio potraživanja u ukupnom iznosu od 83,6%, te na dan sastava ovog odgovora po predmetnim mjernim mjestima stoji otvoreno potraživanje u visini od 16,3% od prvotno utvrđenog. U vezi s ovim pozivamo gdina. Pupić Bakrača da na vrijeme podmiruje potraživanja za isporučenu vodu i to za sve nekretnine koje ima u posjedu, te će na taj način izbjeći zaprimanje opomena pred obustavu, a ukoliko mu je pored funkcije aktivnog županijskog vijećnika to prezahtjevno predlažemo mu da angažira stručnu pomoć.

Odluka Ustavnog suda iz 2007. godine odnosila se na odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu i danas više nije primjenjiva jer je doneseno niz novih propisa kojima se uređuje isporuka i obračun vode kao i uvjeti isključenja i prisilne naplate. Nastavno na navedeno Vodovod d.o.o. Zadar primjenjuje Zakon o vodama, Zakon o zaštiti potrošača, te Zakon o vodnim uslugama na način kako je to uređeno Općim i tehničkim uvjetima o isporuci vodne usluge javne vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Vodovoda d.o.o. Zadar koji su javno dostupni na www.vodovod-zadar.hr.

Dakle, obzirom da Opći i tehnički uvjeti propisuju uvjete za ograničenje ili obustavu isporuke vode (čl. 97. i čl. 102.), kako to Zakon o vodnim uslugama nalaže (čl. 40.), proizlazi i da Vodovod d.o.o. Zadar na zakonit način, po unaprijed propisanim i javno poznatim uvjetima, vrši obustavu isporuke vode.

Odredbe istih, već navedenih propisa, ureduju okolnosti i način korištenja vode u slučaju isključenja na lokaciji Put Stanova bb. Temeljem kojih podataka gdin. Pupić Bakrač izjavljuje da „najčešće isključujemo upravo najranjivijim skupinama, umirovljenicima" nije nam poznato, jer niti mi koji imamo podatke o svim nalozima ne vodimo takvu evidenciju, pa se jednostavno nameće zaključak kako je izjava, osim što je neutemeljena, usmjerena isključivo zbog privlačenja pažnje i dobivanja na senzacionalizmu organizirane „konferencije za medije".

Pozivanje građana da se samostalno spoje na vodovodnu mrežu suvišno je uopće I komentirati ponajviše iz razloga što se istovremeno ukazuje na nužnost poštivanja propisa RH, te navodi kako će zatražiti zaštitu DORH-a i Državnog inspektorata iz čega se zaključuje da je isti legalist sa suprotnim stavovima.

Poslovanje Vodovoda d.o.o. Zadar usklađeno je s pozitivnim propisima RH, a svakog tko smatra da mu je na bilo koji način povrijeđeno neko pravo pozivamo da u vezi s istim upotrijebi raspoložive instrumente zaštite svojih prava na bilo kojoj razini.

Dakle, slijedom svega navedenog jasno je da je gdin. Pupić Bakrać organizirao konferenciju za medije na temu koju uopće ne poznaje, odnosno za koju se nije unaprijed pripremio uzimajući u obzir da su svi naprijed navedeni propisi javno dostupni.