Na dva radna mjesta koje je raspisao Grad Zadar uime potreba Odjela za EU fondove, pristigle su četiri prijave.

 Samo dvije osobe odazvala su se na razgovor za posao koji će po svemu sudeći dobiti radno mjesto Savjetnika za provedbu ITU mehanizma.

Posao je to na određeno, točnije do kraja ove godine a plaće se financiraju ne iz gradskog proračuna već upravo iz tog EU ITU programa. Kao i svih zaposlenika u Odjelu za EU fondove, uključujući i mjesto pročelnika.

Međutim, isti taj odjel je lakmus koji je pokazao da u Zadru ima malo onih kojih su osposobljeni za drugačiji rad. On podrazumijeva nove vještine i znanja za zahtjevan posao s EU birokracijom: od pripreme projekata, dobivanja novaca i praćenja trošenja u skladu sa strogim uvjetima.