Sve kuće u Zadru na jesen će dobiti spremnike za odvojeno skupljanje otpada!

- Slijedom navedene zakonske obveze, Grad Zadar dostavio je prijavu na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te je po odobrenoj prijavi s Fondom zaključio Ugovor o nabavi reciklabilnih spremnika i to: 19.300 spremnika volumena 240 litara i 990 spremnika volumena 1100 litara spremnika, ukupne procijenjene vrijednosti 6.670.654,00 kuna, za koje će Fond putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija osigurati do 85% prihvatljivih troškova dok je preostali iznos u visini od 15%, odnosno cca 1.000.598,10 kuna, dužan osigurati Grad Zadar, izvijestio je na jučerašnjem Kolegiju gradonačelnika pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Robertino Dujela.

Prva skupina od 990 spremnika volumena 1100 litara već je distribuirana stambenim zgradama tijekom prošle godine.

- Distribucijom druge skupine od 19.300 spremnika volumena 240 litara, Grad Zadar osigurat će reciklabilne spremnike za sve korisnike na svom području, istaknuo je Dujela najavljujući jesensku distribuciju.