Treću godinu zaredom portal Najdoktor objavio je popis liječnika i stomatologa u Hrvatskoj koje su posjetitelji svojim komentarima i ocjenama prepoznali kao najbolje. Najdoktorima 2016. godine proglašeno je i njih deset iz Zadarske županije.

Kriteriji po kojima je portal najdoktor.com birao najbolje su ukupan broj komentara, odnos broja pozitivnih i negativnih komentara i kvaliteta samih komentara. Komentari koji su se odnosili na vrijeme čekanja i osoblje nisu se uzimali u obzir iz razloga što u mnogim slučajevima doktorice i doktori ne mogu birati osoblje niti utjecati na broj pacijentica i pacijenata.

Popis liječnika objavljen je u 39 kategorija razvrstanih po specijalizacijama, a zadarski liječnici našli su se u tri djelatnosti. Najviše ih je u ginekologiji u kojoj su najdoktori: Ivica Žuvela (Benkovac), Slavko Marić (Biograd na Moru) te Ilva Marić, Edita Tadić i Dominik Rukavina (Zadar).

Odlične ocjene za rad u obiteljskoj medicini dobili su Ana Dunatov, Biljana Žigurski-Mračić i Damir Biloglav, a na listi najboljih hrvatskih stomatologa su Dijana Paleka i Sergej Kuštera.