Odjel za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru je domaćin izložbe „Kronike jednog projekta" koja je postavljena u prizemlju zgrade Novog kampusa.

Izložba je ostvarena u suradnji s Etnografskim muzejom u Zagrebu i Odsjekom za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, u sklopu pete godine održavanja projekta Pazi što jedeš Laboratorij. Na izložbi su prezentirati studentski radovi koji su rezultat dosadašnjih terenskih istraživanja, dokumentiranja nematerijalne kulture i izrade etnografskih filmova, a mogu se pronaći i predmeti korišteni u dokumentiranju etnografske građe i oni prikupljeni na terenu.

Izložba je postavljena u prizemlju zgrade Novog kampusa i ostaje otvorena do 25. studenog 2021. godine.