Predavanjem dr.sci Antonije Mlikote, koje će se održati ovog četvrtka s početkom u 20:30 sati u Knjigozemskoj, o životu i radu hrvatske dizajnerice tekstila, učenice, a kasnije i voditeljice radionice na Bauhausovoj školi Otti Berger nastavlja se obilježavanje 100 godina od osnivanja škole Bauhaus.

Otti Berger bila je talentirana i odvažna umjetnica koja nakon školovanja u Beču i na zagrebačkoj umjetničkoj akademiji napušta Zagreb, kojeg smatra konzervativnim, te 1927. upisuje Bauhaus, školu koja se zalagala za objedinjavanje umjetnosti i obrta, ali i školi koja se zalagala za socijalne jednakosti, ravnopravnost spolova, nestanak klasa, slobodnu ljubav. Kao većina žena na Bauhausu nakon pripremnog tečaja usmjerena je na učenje u tekstilnoj radionici na kojoj se poticao individualni rad i eksperimentiranje. Otti je pronalazila inovativna rješenja u pristupu tekstilu, uspjela patentirati svoje uzorke te napraviti vlastiti kurikulum i postati jedna od studentima omiljenih predavača na Bauhausu. Kao židovka ubijena je 1944. godine u Auschwitzu.

Povjesničarka umjetnosti sa zadarskog sveučilišta, Antonija Mlikota nekoliko godina istražuje Ottin život i rad i piše knjigu o njoj, te će nam ispričati što je još saznala istražujući u Bauhaus Arhivu u Berlinu, u Desauu, Ottinom rodnom Zmajevcu...