Tankerska plovidba je ušla u suvlasništvo Atlantske plovidbe Dubrovnik. Prema objavi iz dubrovačke kompanije na Zagrebačkoj burzi, uprava zadarskog brodara na čelu s Mariom Pavićem obavijestila ih je kako prešli su prag od pet posto, što se dogodilo 29. rujna.

U zbilji je Tankerska nastavila kupovinu dionica kojima su postali suvlasnici 7.9 posto Atlantske plovidbe. Dionica AP time je ušla u TOP 10 po transakcija koje su u tijeku u procesu objavljen dokapitalizacije. Puštene Dionice Atlantske plovidbe koje čine 33,3 posto budućega temeljnog kapitala, prodaju se na zagrebačkoj burzi po određenoj cijeni od 53,50 eura do 60,00 eura.

Zadarski brodar je prema procjenama za sada ušao u dokapitalizaciju sa šest milijuna eura i vjerojatno će nastaviti s obzirom na diplomatski odgovor kojeg smo dobili od čelnog čovjeka.

Pavić je problematizirao kontrolni paket dionica koji se ne postiže ovom dokapitalizacijom, ali nema sumnje da će iz Tankerske plovidbe naći put da ojačaju svoj portfelj s flotom dubrovačkog brodara.

Atlantska plovidba nedavno je prodala AP Libertas za 12,35 milijuna dolara i sad imaju 11 brodova, uglavnom za rasute terete koji nisu na tržišnoj cijeni s vozarinom koliko tankeri i plinaši.