Nadzorni odbor Tankerske Next Generation d.d. u petak je usvojio i time utvrdio financijska izvješća za godinu završenu 31. prosinca 2021. godine s Izvješćem neovisnog revizora društva, te Godišnje Izvješće o stanju Društva. Uprava Društva je predložila, a Nadzorni odbor je prihvatio odluku o prijedlogu pokrića gubitka za 2021. godinu koju će predložiti Glavnoj skupštini Društva.

Utvrđeno je da je društvo Tankerska Next Generation d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2021. ostvarilo gubitak u iznosu 86.988.823,67 kuna. Glavnoj skupštini će se predložiti da se gubitak u iznosu 86.988.823,67 kuna nadoknadi iz zadržane dobiti proteklih godina u iznosu od 56.701.883,11 kuna i dijelom iz rezervi kapitala u iznosu od 30.286.940,56 kuna.

Nadzorni odbor razmotrio je i prihvatio nerevidirana financijska izvješća za prvo tromjesečje 2022. godine. Prihodi u prva tri mjeseca ove godine iznosili su 78,8 milijuna kuna, što je značajno više nego u istom razdoblju prošle godine (69,6 milijuna), ali je ipak i u njemu ostvaren kumulativni gubitak od 1,5 milijuna kuna.

Usvojena financijska izvješća su dostavljena Zagrebačkoj burzi i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te su objavljena na internetskim stranicama Tankerske Next Generation.