U hotelu Kolovare 28. kolovoza održat će se glavna skupština Turisthotela, na kojoj se donosi nekoliko odluka važnih za budućnost ovog društva. Nakon imenovanja, a onda i brzog odlaska novog predsjednika Uprave Miroslava Dinčića, koji je izabran kao nasljednik Frane Skoblara, društvo je preuzela Danka Nekić.

Najnovija odluka donosi promjenu u način na koji će se kompanija voditi - umjesto jednog direktora birat će se (najviše) tročlana uprava, u kojoj će jedna osoba biti predsjednik. Također, nekadašnji direktor a sada direktor razvoja i savjetnik uprave Frane Skoblar, postaje član Nadzornog odbora u mandatu od četiri godine, kao i Zorislav Vidović (OTP Osiguranje d.d.).

Mjesečna naknada za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora, u neto iznosu, iznosi za predsjednika dvije, za zamjenika predsjednika jednu i pol, a za članove jednu prosječnu mjesečnu neto plaću za taj mjesec u društvu.

Na dnevnom redu je predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2019. g. s revizorskim izvješćem te odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2019. godini. Dobit iz 2019. godine u iznosu od 85.316.974,33 kuna raspoređuje se na način da se iznos od 62.774.766,33 kuna raspoređuje u zadržanu dobit, a dioničarima društva se u siječnju isplatio iznos od 22.542.208,00 kuna u obliku predujma dividende