Godišnja izvještajna sjednica Skupštine Udruženja obrtnika Zadar održana je 4. travnja u prostorijama Udruženja, na adresi Špire Brusine 11.

Na ovoj Skupštini usvojeno je Izvješće o radu za 2017. godinu, Nadzorni odbor Udruženja podnio je izvješće o svom radu Skupštini, nakon čega je usvojen i Godišnji obračun Udruženja za 2017. godinu.

Skupštinom Udruženja predsjedao je predsjednik Udruženja Mladen Malta, koji je za početak dao riječ Tajnici Udruženja da prezentira aktivnosti Udruženja u razdoblju između dviju sjednica Skupštine. Nadalje, Predsjednik je prisutnim članovima prezentirao prijedlog Izvješća o radu za 2017. godinu, uz pomoć djelatnica Stručne službe Udruženja.

Prezentirani su statistički podaci o zadarskom obrtništvu u 2017. godini, od kojih neke dajemo u nastavku. Broj ukupno registriranih obrta koji pripadaju Udruženju obrtnika Zadar na dan 31.12.2017. godine iznosio je 3.164. Nakon 2006. godine, kada je zabilježen najveći broj članova Udruženja - 4.059 obrta, broj obrta je s godinama postupno padao, sve do konca 2016. godine, kada se nakon 10 godina stalnog opadanja broja obrta bilježi lagani porast broja obrta. Lagani porast broja obrta nastavio se i u 2017. godini.

Od ukupnog broja 60% članstva Udruženja registrirano je na području Grada Zadra i to 1.885 obrta, nakon kojega sa po 3% članstva slijede Vir, Bibinje, Nin, Sali, Starigrad, Sukošan i Preko. Od ukupnog broja registriranih obrta koje pokriva Udruženje obrtnika Zadar, njih 14,3% je registrirano sa sjedištem na otocima, a najveći broj obrta registriran je na otoku Ugljanu.

Od ukupnog broja obrta njih 17,74% je registrirano kao sezonski obrt. Muškarci su vlasnici kod 67,4% obrta, a žene kod 32,6% obrta.

Nadalje je prezentiran rad tijela Udruženja u protekloj godini - Skupštine, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Predsjednika Udruženja, s posebnim osvrtom na suradnju s predstavnicima jedinica lokalne samouprave.

Djelatnice Stručne službe su prezentirale projekte i manifestacije u čijoj organizaciji i provedbi je Udruženje sudjelovalo u 2017. godini, od kojih je najvažnija već tradicionalna manifestacija Udruženja Festival vjenčanja, koji je u 2017. godini proslavio i jubilarnu 10. godinu održavanja. Jubilarni Festival vjenčanja u 2017. godini otvorile su manekenke u kreacijama sa motivima grada Zadra, kreatorice Ade Duka, koja je ujedno bila i inicijator i pokretač ove manifestacije 2007. godine. Ukratko su predstavljene edukacije i seminari organizirani od strane Udruženja obrtnika Zadar, za potrebe obrtnika, te usluge stručne službe koje su na raspolaganju članovima.

Posebno je prezentiran i rad COIN coworking prostora u vlasništvu Udruženja obrtnika Zadar, na adresi Put Murvice 16, kojim zajednički upravljaju kao partneri Udruženje obrtnika Zadar, Grad Zadar, Regionalna razvojna agencija ZADRA NOVA, te HGK Županijska komora Zadar. Tijekom 2017. godine COIN je ugostio 60-tak korisnika, od kojih 20-tak stranih a ostalo domaćih korisnika. Za korištenje ovog prostora na raspolaganju je paleta COIN paketa i usluga, kod kojih je bitno za istaknuti pogodnost za članove Udruženja obrtnika Zadar - 50% popusta na sve usluge i pakete. Tijekom protekle godine u COIN-u su održana i brojna događanja, edukacije, seminari i radionice za poduzetnike i one koji žele postati poduzetnici, te drugi eventi s ciljem privlačenja novih korisnika i pozicioniranja COIN coworkinga na poduzetničkoj sceni.

Članovi Skupštine su na ovoj sjednici prihvatili i Godišnji obračun Udruženja za 2017. godinu, a sukladno Izvješću Nadzornog odbora o financijskom poslovanju Udruženja u 2017. godini, kojeg je ukratko prezentirala članica Nadzornog odbora. Udruženje je u protekloj godini u konačnici ostvarilo višak prihoda nad rashodima u iznosu od 548.126,66 kuna.

Na ovoj sjednici članovi su donijeli Odluku o kriterijima za provođenje izbora za tijela Udruženja obrtnika Zadar za mandatno razdoblje 2018. - 2022. godine, kao i Odluku o imenovanju Izbornog povjerenstva za provedbu izbora. Predsjednik Udruženja Mladen Malta najavio je slanje poziva svim članovima Udruženja obrtnika Zadar za sastanke zborova svakog pojedinog Ceha, koji će članovi dobiti prema registriranoj glavnoj djelatnosti. Sastanci zborova najavljeni su za zadnji tjedan mjesecu travnju. Pozvao je članove da se odazovu izborima i aktivno uključe u rad komorskog sustava, kako bi se što kvalitetnije zastupali interesi obrtnika u narednom mandatnom razdoblju.

Predsjednik Udruženja ujedno je naglasio kako će se koncem godine svečano proslaviti i 50. obljetnica djelovanja Udruženja obrtnika Zadar unutar koje će između ostalog biti dodijeljena priznanja pojedinim obrtnicima.