ZADAR - Širokobriješki poduzetnik Mirko Grbešić sa svojom tvrtkom Koestlin iz Bjelovara postaje 43 posto suvlasnik Maraske, koja je također u vlasničkom portfelju Grbešića. U Bjelovaru će se 13. lipnja održati skupština dioničara Maraske, najstarije zadarske tvornice koja je izgubila svoje povijesno sjedište.
To što je zadarska tvornica pića lani završila s dobiti od 7.3 milijuna kuna, koja ide u pokrivanje dijela višegodišnjeg poslovanja s gubitkom, zasjenila je nova suvlasnička transakcija.
Koestlin će veći svoja potraživanja prema zadarskoj tvrtki od 41 milijun kuna, pretvoriti u dokapitalizaciju od 30 milijuna kuna. S upisom novih dionica po cijeni jedne od 70 kuna, Koestlin će nakon dokapitalicaije imati 30 posto udjela u temeljnom kapitalu Maraske koji će 99.918.350. Ulog u pravima Koestlina u Marski bit će, međutim, 45 posto dionica.

Kako je došlo do toga, opisano je u pozivu za skupštinu dioničara. Dug Maraske prema Koestlinu je krajem ožujka iznosio 41.781.213,24 kuna. Do njega je došlo temeljem ugovora o pozajmici od 16. 12. 2013. godine na iznos od 3 milijuna kuna i pripadajući iznos kamata s aneksima na taj ugovor. Zatim su između Maraske i Koestlina sklapani ugovori o cesiji sklopljenim dana 31. 12. 2016. godine na iznose 25.640.740,04 kuna i 12.713.656,69 kuna.

I tako se na dugu i cesiji odvijalo poslovanje tvornice koja je bila zaštitni znak Zadra, a koju je Zadar izgubio u bespućima privatizacije uz pomoć Hypo banke. Tko se još sjeća Waltera Wolfa - jednog od vlasnika koji je promarširao kroz Marasku od koje je ostao mali pogon na kraju grada.